Protocol negociacions 2004-05

PROTOCOL DE NEGOCIACIÓ AMB EL DEPARTAMENT
El Departament d’Educació i els sindicats de la Mesa Negociadora han signat un protocol de negociacions per al present curs amb temes que afecten a l’ensenyament públic en general i a les condicions laborals de tot el professorat, així com a les dels mestres d’ESO, PTFP i professorat interí i substitut en particular.

 1. COMPLEMENTS ESPECÍFICS:
  • Extensió del complement específic de tutoria a Ed. Infantil i Primària, Batxillerat, FP i LIC (24,89 ¤ en setembre de 2004 + 24,89 ¤ en setembre de 2005).
  • Ampliar el complement per a la coordinació de riscos laborals dels centres H (1 línia de primària i rurals), 70’05 ¤ /mes
  • Coordinació equips de LIC (200 ¤/mes) i professorat de suport LIC (140 ¤/mes).
   A NEGOCIAR:
  • Complements per a les coordinacions de cicle i altres càrrecs.
  • Compromís de equiparació salarial dels mestres d’ESO i PTFP amb la resta del professorat de secundària.
 2. PROFESSORAT INTERÍ I SUSTITUT
  Compromís per arribar a un pacte sobre les millores laborals i retributives i les condicions d’estabilitat i d’accés a la funció pública. Convocatòria d’oposicions en el 2005.
 3. ALTRES TEMES A NEGOCIAR:
  • Any sàbatic
  • Responsabilitat civil i protecció jurídica
  • Manteniment i actualització de la jubilació voluntària anticipada.
  • Salut Laboral, DAPs, salut i absentisme del professorat
  • Nou Pla de Formació permanent.
  • Situació del professorat amb destinació a primer cicle d’ESO i del PTFP destinats a places de prof. d’ensenyament secundari.
  • Mesures per garantir els principis de coeducació
  • Condicions laborals del personal docent itinerants
  • La funció horària docent.
  • Condicions laborals dels majors de 55 anys.
  • Mesures per millorar l’atenció educativa a l’alumnat.
  • Dotació de plantilles al 2005/06
  • Nou acord de plantilles que també inclourà a col·lectius específics ( zones rurals, adults, centres d’Educació Especial, serveis educatius)
  • Model de direcció
  • Mesures per afavorir la convivència als centres.
  • Negociació de les condicions de treball del professorat de FP.
  • Revisió del plans estratègics.
 4. COMISSIONS TÈCNIQUES PER :
  • Seguiment de la reforma educativa impulsada pel MEC.
  • Tractar l’acollida del personal d’adults al Departament d’Educació.

VALORACIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE LA CGT
El protocol és un punt de partida i de compromís de negociar temes pendents des de fa molts anys, queda ara per veure la concreció de les propostes a negociar sobre els nombrosos punts pendents.

 • Considerem que l’estabilitat i accés del professorat interí i substitut han d’anar lligats a un increment de les plantilles, des de la CGT apostem per una estabilitat dinàmica per a tot el professorat amb més de 6 mesos de servei i un accés mitjançant concurs de mèrits en el qual es doni prioritat a l’experiència docent.
  Aquest acord ha d’implicar la consolidació de les vacants ocupades mitjançant l’acord d’estabilitat.
 • La situació dels mestres d’ESO i PTFP també ha d’estar relacionada amb l’estabilitat i consolidació de les places per a aquests col·lectius, així com la promoció al grup A mitjançant concurs de mèrits.

RETRIBUCIONS

 • Considerem que des de la Mesa Negociadora s’ha d’incidir més perquè en la Mesa de la Funció Pública es defensi la recuperació del poder adquisitiu perdut.
 • La CGT considera que la creació o ampliació de complements específics està generant un ventall salarial cada vegada més ampli i diferenciador entre el professorat.
 • D’altra banda, en els últims anys s’han primat càrrecs de nova creació i no s’han reconegut els càrrecs de sempre. En aquest sentit ens sembla una injustícia que s’hagi trigat tant de temps a reconèixer econòmicament el paper de les tutories d’Infantil, Primària o Educació Especial o que encara no es reconegui el paper de les coordinacions de nivell o de cicles d’infantil o primària.
 • Enfront d’ aquest desgavell salarial que estan suposant els complements específics diferenciadors, la CGT defensa un COMPLEMENT UNIC DOCENT que iguali per dalt les diferències salarials del professorat, amb l’objectiu d’arribar a una homologació salarial del professorat.
 • La jubilació voluntària, amb el 100% de l’haver regulador ha de fer-se extensiva a tot el professorat amb més de 30 anys de servei, amb independència de l’edat.

– ACORD de PLANTILLES:
El Nou acord de plantilles ha de tenir present:

 • Reducció de l’horari lectiu del professorat, l’estabilitat del professorat, la consolidació de places pel Mestres d’ESO i PTFP , la reducció de ràtios i l’atenció a la diversitat.

Des de la CGT considerem que el procés que s’inicia requereix de la participació del professorats des dels centres i zones i el compromís dels sindicats d’informar dels punts que es vagin negociant així com no signar res sense abans consultar al conjunt del professorat, recorrent a la mobilització si fos necessari per a aconseguir les millores assenyalades.