Publicada la llista d’admesos i exclosos del concurs de mèrits de l’Ajuntament de Bcn. Guia per adjuntar “el meu CV” i fer esmenes.

VEURE LA GUIA PER ADJUNTAR DOCUMENTACIÓ

Ja ha sortit publicada la llista d’admesos i exclosos del concurs de mèrits de l’ajuntament de Bcn.
Consulteu la llista al portal de la convocatòria.

ATENCIÓ! En la llista publicada, els mèrits d’autobaremació no han sigut comprovats per l’administració, això es farà en la segúent fase.

ÁTENCIÓ!! Termini per esmenes i presentar els mèrits digitalment fins el 30 de març.

– Les persones que detecteu errors, heu de tramitar les esmenes. 

– Totes les persones admeneses heu de presentar telemàticament la informació del “meu currículum” amb la documentació dels mèrits no compulsats. A través de la Intranet o també es pot fer el procés a través de la seu electrònica de l’Ajuntament.

CONSULTEU EL DOCUMENT DE LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS I EL PROCEDIMENT PER PRESENTAR AL·LEGACIONS I PRESENTAR ELS MÈRITS TELEMÀTICAMENT Ès important llegir la informació del document i comprovar les vostres dades. 

CONSULTEU EXCEL D’ADMESOS I EXCLOSOS PERSONAL DOCENT (CEB)

A destacar: 

Es concedeix un termini de 10 dies hàbils (fins 30 de març) per a la tramitació de:   

 1) La presentació d’al·legacions a la llista provisional. 

Per fer-ho caldrà accedir a la sol·licitud telemàtica i clicar a “Convocatòria en període d’esmena”

2) L’esmena dels errors materials que pugin constar en la puntuació publicada segons la informació que van presentar les persones aspirants en el seu formulari d’autobaremació, accedint a la sol·licitud telemàtica i clicant a “Convocatòria en període d’esmena” com s’explica en el punt 2 de l’annex 2 de les bases. 

3) La presentació dels mèrits per a ser valorats en la fase de concurs a través del currículum personal i de la documentació acreditativa dels mateixos, si s’escau, tal com s’explica en el punt 3 de l’annex 2 de les bases.

GUIA PER FER ESMENES I ADJUNTAR “EL MEU CV”

Us adjuntem les bases del concurs de mèrits

Adjuntem entrada amb bases i nombre de places per especialitat

image_pdfimage_print