Resolució de 20 de juny de 2014 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres per al curs 2014-2015