RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2014

RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2014 per al personal funcionari de carrera i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres educatius públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Funcionaris de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014

Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014

Es pot presentar una única sol·licitud de participació en un únic nivell educatiu (ensenyament infantil i primari o ensenyaments secundaris)

Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: fins al 13 de juny de 2014

La sol.licitud es realitza presencialment als serveis territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de Barcelona

Propostes de les direccions dels centres:del 16 al 27 de juny de 2014

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

Resolució provisional: mitjan juliol de 2014

Resolució definitiva: finals de juliol de 2014

PREGUNTES FREQÜENTS : Clica

image_pdfimage_print