Resolució i llistat dels centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de màxima complexitat

– RESOLUCIÓ ENS/906/2014, de 23 d’abril, per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial. Clica

– RESOLUCIÓ DE 21 DE MAIG DE 2014, PER LA QUAL ES MODIFICA L’ANNEX DE LA RESOLUCIÓ DE 14 DE MAIG DE 2014 DEL DIRECTOR GENERAL DE
PROFESSORAT I PESONAL DE CENTRES PÚBLICS QUE FA PÚBLICA, AMB
CARÀCTER PROVISIONAL, LA RELACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS
CLASSIFICATS COM DE MÀXIMA COMPLEXITAT. Clica

– Resolució anul·lada. Clica