Resolució per la qual s’amplien les instruccions en relació als nomenaments del personal interí docent per a substitucions.