Resum Comitè Intercentres del 15/11/2023

En el comitè intercentres del dimecres 15 de novembre la consellera d’Educació Anna Simó va fer acte de presència per signar dos acords treballats prèviament amb el Departament.

Per una banda, un primer acord entre el Departament d’Educació i el Comitè Intercentres en relació amb la substitució de les llicències per assumptes propis i reduccions de jornada per interès particular sense cap retribució del personal laboral del VI Conveni Únic. Per tant, el Departament d’Educació es compromet que a partir del 16 novembre es substituirà tot el personal que ja gaudeixi de les: 

  • Llicències per assumptes propis
  • Reduccions de jornada per interès particular

Per altra banda, un segon acord relatiu a les substitucions d’1/3 de jornada a través d’un contracte laboral temporal de substitució de ½ jornada

Des de CGT Laborals no hem signat aquest segon acord donant compliment a l’assemblea de l’afiliació,  ja que des del Departament d’Educació proposen que serà eficaç per als contractes subscrits per les persones que inicien la seva relació laboral a partir de l‘1 de gener de 2024. Fet que considerem inadmissible per a aquelles persones que a hores d’ara tenen subscrit un contracte d’un terç de jornada i que quedarien excloses sota aquesta premissa.  Tanmateix,  el departament es compromet a seguir negociant sobre aquest aspecte en els propers comitès intercentres. CGT Laborals seguirà lluitant per les millores de les condicions laborals del nostre col·lectiu.

Des del Comitè també s’ha demanat que aquelles persones que vulguin continuar gaudint d’un terç de jornada, no se’ls transformi la seva relació contractual automàticament a mitja jornada. Així i tot, el Departament d’Educació ha manifestat que a 1 de gener totes les noves contractacions ja es faran a mitja jornada, amb la intenció de suprimir l’opció d’un terç de jornada en l’aplicatiu de la borsa. Això suposarà que a aquelles persones que actualment tinguin marcada només la casella d’⅓ de jornada, se’ls oferiran contractes de mitja jornada. 

El Comitè Intercentres, aprofitant l’assistència de la consellera d’Educació,,  li hem fet arribar les nostres demandes:

El 6% del PIB per l’educació, la jornada laboral de 35h, la revisió dels processos d’estabilització de determinades categories, la revisió de l’ordre de calendari escolar a tots els nivells educatius, el mateix calendari laboral que el personal docent així com el reconeixement i dignificació de les nostres tasques, dues hores de reducció per al personal major de 55 anys, més recursos per la implementació real del Decret d’Inclusiva, increment del personal d’atenció directa a l’alumnat (TEEI, TIS, AEE, EEE, EDU, NAJ, FIS…), la internalització dels serveis d’atenció educativa, la reducció de les ràtios en totes les etapes educatives i criteris objectivables de distribució de l’alumnat, que les places de programa esdevinguin estructurals, la revisió del grup professional en relació amb les funcions realitzades (Aux. Educació especial i TEEIs d’escoles rurals), la gratuïtat de tota l’etapa 0-3 i la calendarització de reunions per assolir nous acords. 

A més a més, d’acord amb l’afiliació de CGT Laborals, s’ha fet arribar a la consellera dos punts més: l’’especificació urgent de la internalització de les vetlladores per a donar compliment al Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i la revisió de la categoria professional del PAE en relació amb les responsabilitats, funcions realitzades i titulació exigida: TEEIs d’escoles rurals,, EEE, TIS, AEE i també de les TEEI recuperant el que recull l’acord signat l’any 2005: “que durant l’any 2008 (tres anys després de la formalització de l’acord) i un cop aconseguit l’objectiu que tots els Centres d’Educació Infantil i Primària disposessin del lloc de treball de tècnic/a en educació infantil, se n’avaluaran els resultats i es proposaria la reclassificació d’aquests professionals”.  I que s’han fet arribar a la consellera.

Des de CGT Laborals continuem treballant en el marc de la negociació amb el departament d’Educació totes les demandes de les nostres afiliades.

Entre totes, tot!