Resum mesa tècnica IMEB 24.03.22

A continuació us fem un resum de la mesa de l’Imeb convocada el 24 de març.

Ordre del dia:

  • Seguiment d’algunes de les vagues de març a les escoles bressol

8M: 7’4%

15/03: 4,77%

16/03:1’56%

17/03: 1’43%

  • Proposta del nou horari de la complementària

L’administració va proposar a l’anterior mesa un canvi de l’horari de la complementària, segons informa l’IMEB aquest canvi és fomentat de forma majoritària per la comissió de direccions.

Ens pregunten a la part social que exposem de nou la nostra postura després d’haver escoltat al col·lectiu. La resposta general de la part social és la mateixa que en la mesa passada, tots els sindicats menys un, manifestem la nostra oposició al canvi d’horari de la complementària.

Des de CGT expliquem que des que va sortir la notícia hem fet un contrast d’opinions amb el col·lectiu a través de visites als centres, via xarxes, mail… i el passat dilluns ens vam reunir en assemblea. Informem que el col·lectiu no veu una solució moure l’horari de la complementària, ja que és tapar un forat per destapar un altre, amb el risc que suposa deixar descobert l’horari de 8 a 9 donant pas a la privatització del servei. També comentem que la decisió presa per un nombre reduït de direccions no va ser fruit d’una votació (això mateix va ser transmès per direccions en l’assemblea de dilluns 21), i en tot cas també creiem que és del tot necessari que les educadores puguin participar en una decisió com aquesta.

L’administració creu que davant de la negativa a la proposta veu difícil portar-la a terme, de totes maneres ho valoraran i decidiran si cal negociar-ho en la mesa general de l’Ajuntament tal com ha reclamat un dels sindicats.

Gràcies a la vostra participació com a col·lectiu, pensem que de moment aquest canvi d’horari de la complementària no es durà a terme, així i tot, haurem d’estar alerta, ja que el tema no està del tot tancat.

  • Calendari: nou decret, avançar el començament del curs al setembre pels infants.

No ens donen notícies noves en aquest tema. Un cop se signi, si se signa, el Decret que estableix aquest canvi de calendari, l’IMEB (en un període curt de temps) ens convocarà a una mesa general de l’Ajuntament, ja que allà és on s’ha de negociar com s’implementà el canvi de calendari a les escoles bressol.

Tot i això, ens comenten que la seva proposta aniria per aquí:

Situació actual:

Els primers dies de setembre que ara el col·lectiu no treballa (pel fet que es compensen; els festius no gaudits, dies acumulats per conveni). Pel que fa al curs següent 22-23 aquests dies són la suma de tres dies, en aquest cas les educadores haurien de començar a treballar el dia 6 de setembre.

Amb el possible canvi de calendari si s’aprova el Decret:

Proposen traslladar aquests tres dies de compensació a finals de juliol, plegant així el dia 12 de juliol i en el cas del setembre començar l’1 de setembre tenint quatre dies per preparar el curs, i els infants començarien el dia 7.

Com a CGT manifestem disconformitat en aquesta proposta exposant les dificultats que tenim ja actualment per tancar el curs sense temps i amb els pocs dies que tenim al setembre per preparar el començament de curs, amb entrevistes amb les famílies, la preparació dels espais, el procés de familiarització, les reunions d’equip, reunions amb companyes d’estança…

El tema es continuarà tractant quan es parli a la mesa general de l’Ajuntament, en cas que es decreti.

  • Altres qüestions:

Des de CGT reclamen de nou la necessitat d’una segona complementària, que durant la negociació del conveni ja vam demanar aquesta figura.

Reiterem que una segona complementaria resoldria diverses problemàtiques, a continuació en citem algunes:

  • L’estona de 16h a 17h quedaria coberta si l’horari de la 2a complementaria fos de 9 a 17h.
  • Readaptació del lloc de treball per aquelles educadores que per l’edat o per motius de salut no poden portar la tasca que implica ser tutora d’un grup.
  • Alliberar el pes administratiu que sosté la direcció.
  • Suport als grups.
  • Atenció més individualitzada pels infants en general, i suport pels infants amb necessitats específiques.

L’administració i la resta de sindicats coincidim en el fet que aquesta figura seria una gran solució. Un cop més l’IMEB s’excusa dient que no hi ha pressupost.

Argumentem la demanda recordant el que indica el Decret que regula el primer cicle d’educació infantil:

Decret 282/2006.

Article 11 Nombre i qualificació dels professionals.

“El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.”

→ Exemple: Les escoles de 6 estances haurien de tenir en tot moment 9 professionals.

Ens expliquen que quan va haver-hi el canvi de model en 2004 es va pactar els horaris compensant el nombre de persones a l’escola amb les educadores de suport.

Per la nostra part ens assessorarem jurídicament per intentar que aquest decret es dugui a terme totalment.

Aprofitem per recordar que la lluita als carrers continua i que animem al col·lectiu a sumar-se a les vagues del dia 29 i 30 de març, per aquests motius comentats i molts més!