MESA de l’IMEB, 9 de Març del 2022.

Tal com ja us vàrem avançar dimecres, aquell mateix dia –per fi!-, vam fer la primera Mesa de l’IMEB d’aquest curs.

Com sempre, de nou, l’administració seu a fer les seves propostes sense haver escoltat prèviament a les treballadores, i sense tenir en compte la realitat que es viu a les escoles bressol.

Temes proposats per l’administració:

1 – Horari Educador/a Complementari/a.

Ens fan la mateixa proposta que van fer a la reunió de direccions de la setmana passada.

Segons ens diuen, estan proposant aquest canvi en l’horari perquè la franja de 16 a 17h és més vulnerable, però no neguen que amb el canvi, la franja de 8 a 9 h també ho serà… On s’és vist això?!

La CGT deixa molt clar que s’oposa rotundament a la proposta, i -entre molts motius- els diem literalment que estem fartes de pedaços i més pedaços! Els demanem que busquin una solució que no afecti el servei, als infants, a les famílies i a les treballadores. I que, si us plau, es plantegin la situació.

Amb relació al tema de la vulnerabilitat els diem que aquesta no és una justificació vàlida, que si veuen que hi ha vulnerabilitat que es replantegin d’una vegada que el que cal és augmentar els pressupostos per dotar de més recursos les escoles!

Per acabar l’administració ens diu que volen treballar amb nosaltres de manera conjunta aquesta proposta, així que ens dona 15 dies per tal que la part social ho treballi i en pensi, i també perquè ho puguem parlar amb vosaltres, les treballadores. A banda, afegeixen que a les reunions de comissions de direccions tots els districtes excepte un, han “acceptat” la proposta. 

Per aquest motiu amb el correu del dimecres ja us instàvem a què en parléssiu en equip, cal que la vostra veu sigui recollida (també) per les vostres representants davant al Departament d’Infantil.

2 – Calendari escolar

Tal com van explicar també a les direccions no hi ha res segur. Pivoten al voltant del Decret que està pendent d’aprovació; hi ha un esborrany del decret i en l’annex d’aquest és on apareixen les escoles bressol, per això si el decret s’aprova aquesta modificació també ens afectarà.

Quan s’aprovi el decret del nou calendari -si és que es dona el cas- ens diuen que ens reuniran per treballar l’aplicació a les escoles bressol municipals de Barcelona, i que s’intentarà arribar a un “pacte” fix per tal que cada any sigui igual, amb l’objectiu principal de mantenir els dies lectius a les famílies i mantenir, també, les hores de feina. En aquesta direcció ens fan una primera proposta (tot i que diuen que n’han pensat altres). Ens parlen de reservar 3 o 4 dies hàbils no festius a l’inici de curs (1 de setembre), i al final de curs plegar uns dies abans per recuperar els dissabtes + els dies (per conveni) que ara recuperem al setembre.

Des de la CGT ens agafa fora de lloc aquesta proposta, però tot i això fem algunes objeccions.

Els diem que, ni posant-nos al millor dels casos que ens han plantejat (4 dies sense infants), això no és factible! I ràpidament els fem un càlcul en relació amb les hores que tindríem per a preparar el curs… una educadora d’un grup de caminants ha de fer 13 entrevistes que són unes 13 hores. Si només té 4 dies, només li queden, en el millor dels casos, 11 hores per a fer les reunions d’equip, preparar les estances, coordinar-se amb l’educadora de suport, preparar materials, i un llarg etcètera.

Després d’aquesta intervenció ens deixen caure al damunt una llosa molt pesada que ens ve a dir -agafeu-vos fort…-, que els processos d’adaptació (familiarització) de les escoles és una cosa que tenen pendent de regularitzar. Que no poden ser tantes diferències, i que si els primers dies hi ha hores en les quals no hi ha infants també es poden fer entrevistes en aquells moments, etc.

Ens agafen tan fora de lloc que sí que reconeixem aquesta diferència, però a la vegada demanem que la seva regularització es faci de la mà de les professionals que hi treballem, i també de les professionals que ens fan les formacions any rere any.

Els següents punts que s’estableixen són a petició d’un dels altres sindicats:

3. Informes Educadors/es; recompte de les valoracions negatives d’Educadors/es d’Escola Bressol.

Es demana més transparència i objecció amb els criteris dels informes.

4. Plus de menyscapte de diners direccions.

Es contextualitza que a la Mesa general es va fer aquesta petició i que la Mesa general ho va remetre a la Mesa de l’IMEB així que per aquest motiu fan, de nou, la petició.

L’administració justifica que segons els seus criteris les direccions de les escoles bressol no tenen dret a percebre aquesta quantia, ja que els diners que mouen en efectiu són pocs.

5. Permís per drets inexcusables de caràcter personal (EBEP article 48.J)

La part social que ha proposat aquest punt posa sobre la taula que els drets inexcusables de caràcter personal també són la cura dels fills. Amb la COVID molta gent no tenia a ningú que es fes càrrec dels infants i consideren que el fet de negar-se a concedir aquest permís “xoca” amb el dret i la legislació. L’administració diu que aquest no és un tema per tractar aquí, que és de Mesa general i ja s’ha parlat on correspon (amb una negativa), i es justifica dient que a l’Ajuntament ja hi ha molts permisos per conciliació familiar.

La CGT ens afegim aquesta denúncia, i citem les poques possibilitats de conciliació i flexibilitat que tenim les educadores d’escola bressol.

A continuació seguim amb els punts proposats per nosaltres:

4. Nou conveni: com s’aplica a les educadores bressol el cessament progressiu de l’activitat.

Tenim una sèrie de dubtes en relació amb com s’aplica a bressol aquesta nova mesura. L’IMEB ens diu que tampoc sap com s’aplicarà i que està esperant la Instrucció, i que no patim que d’aquí a poc temps la tindrem.

5. Nova clàusula als contractes d’interines.

Citem el recurs d’alçada que a inici d’aquest curs varen presentar unes companyes amb relació a la nova clàusula que apareix als contractes.

Ens diuen que és un tema d’expedient electrònic i contractes, que no depèn d’ells i que s’ha fet a àmbit de tot l’Ajuntament, per tant, no ens donen resposta sobre si s’ha avançat o no en la petició que se’ls va fer.

*D’aquesta manera procurarem avançar en altra direcció per tal de treure aigua clara d’aquest entrellat i aconseguir que la clàusula als nous nomenaments no siguin tan interessada i que a la vegada siguin més objectius.

6. Avaluació enquesta riscos psicosocials educadores bressol.

Pel fet que sembla impossible parlar i tractar l’avaluació i l’informe d’avaluació feta fa aproximadament ja 6 anys, plantegem que es faci una nova avaluació, la darrera va ser el 2016. D’aleshores ençà, hi ha hagut molts canvis i a més, amb la covid pel mig, val a dir que caldria comprovar com tot això està afectant les treballadores i treballadors.

L’administració remet la petició a mesa salut laboral del IMEB.

7. Estabilització del personal de les escoles bressol.

Ens diuen que pròximament ens convocaran a una mesa general per a tractar aquest tema.

8. Resposta a la instància presentada per CGT circular 4/19.

Continuem batallant amb la qüestió de la impossibilitat de compactar la jornada. Exposem el cas particular d’una companya que per culpa d’aquesta circular publicada de manera unilateral per l’administració es pot quedar sense feina.

*Pel vostre coneixement voldríem que sabéssiu que estem en tràmits legals per veure si és possible guanyar aquesta lluita per via judicial. Si personalment us trobeu afectades per aquesta circular, poseu-vos en contacte amb nosaltres (georginabressolcgt@gmail.com). Potser, a vegades, no som del tot conscients dels drets que de mica en mica ens van retallant, però amb la negativa aquesta 

opció també estan condicionant el tipus de criança que podem/volem fer amb els nostres fills i les nostres filles, i això no pot ser! I encara menys en un Ajuntament on es diuen tantes coses en relació amb la conciliació i l’impuls de diferents estils de criança.

Hem procurat explicar-vos el que considerem que va ser més rellevant. Si us heu quedat amb dubtes o teniu ganes d’aportar alguna cosa us podeu dirigir a nosaltres, amb ganes de recollir els vostres pensaments, impressions i sentiments.

Informar-vos també que dijous 24 de març hi ha la següent Mesa, en ella es tractarà l’horari de l’educadora complementària.