Resum reunió Bressol Indignades amb Raimundo Viejo 27.10.15

Hem assistit 11 persones, 4 famílies i 8 educadores i educadors d’escola bressol, entre ells delegats sindicals, i una delegada de CGT a l’Ajuntament (per primer cop hi són presents).
Hem manifestat l’objectiu de la nostra petició de trobada centrat en el suport educatiu i la disminució urgent de les ràtios.
Després hem fet una breu descripció de la situació actual, en la que també han aparegut aspectes com la dificultat de revisar bonificacions en situacions sobrevingudes, què passa amb les quotes d’escolaritat i alimentació (cobrament del mes de juliol per avançat i flexibilitat en quota i servei usat), jubilacions d’educadores i renovació de la plantilla amb oferta pública, recol·locació dels educadors en altres llocs dins del mateix IMEB, remunicipalització dels serveis de cuina, neteja i suport educatiu, etc…
Concretant:
– Tema suport: Està aprovada la mitja hora de suport per al curs 2016-2017 en els pressupostos, i això s’ha fet perquè han prioritzat retornar-nos el suport i retrassar l’obertura de l’escola bressol que ha d’anar dins l’escola Univers a Gràcia. Tot i així, No poden augmentar la bossa d’hores de gener del 2016 a juliol 2016 perquè també està pendent el tema judici per la impugnació del concurs que es va fer en l’anterior concurs de suport. La cap de gabinet diu que l’augment d’hores pel setrembre del 16 està supeditat a que el procés juridic estigui resolt
sobre l’obertura de l’Ebm l’Univers si al març, segons els colors dels partits polítics sorgits de les eleccions del desembre, propiciés una modificació del presupost municipal, seria possible obrir-la al setembre de 2016
– Ràtios: Estan elaborant un informe sobre la situació de la infància a la ciutat de Barcelona, més enllà dels infants que van a la bressol, per també saber en quines zones fan falta més places. Seria una revisió del mapa escolar. Ens han comentat que, evidentment, hi ha molta resistència per part de l’oposició a rebaixar les ràtios. I han volgut saber quina era la nostra prioritat.
Per la nostra part, hem manifestat que la nostra prioritat és rebaixar ràtios i augmentar suport educatiu abans que crear noves places, perquè la situació és insostenible més temps.  Que ja sabem, i estem visquent, el que ha suposat crear places noves, i quin cost en les condicions de qualitat ha tingut,, i per tant, volem assegurar unes condicions en el que ja existeix, i poc a poc, amb criteri, amb un nou mapa escolar, i amb noves modalitats de serveis per a la petita infància, crear més oferta. 
Ells han acceptat la nostra prioritat, i l’han volgut conèixer per poder començar a treballar. 
També s’ha parlat de dla possibilitat de poder crear un grup de treball per anar definint aquests aspectes.