Resum reunió Sensei CGT-Departament (juny)

El passat dimarts 4 de juny vam fer una reunió entre CGT i els responsables del Departament d’Educació que s’encarreguen del programa Sensei. A continuació us en deixem el resum:

Assistència: CGT (Jorge Fernàndez, Agustí Liñán) i Departament d’Educació (Jesús Moral -subdirector general d’innovació formació-, Maica Gil -cap servei desenvolupament i formació-, Carme Sanjuan -responsable Sensei-, Carme Rodriguez –assessora tècnica Dept i Sensei- )

Ordre del dia:

 1. Valoració global del programa Sensei

El 2 de juny ens fan arribar un informe executiu del mes de maig sobre el programa Sensei. Des de CGT Ensenyament venim demanant gran part d’aquesta informació des d’abans de l’inici del curs. A més, critiquem que no ens l’envien en format editable per poder filtrar i analizar les dades i que no ens han adjuntat les respostes del formulari de valoració realitzat pel professorat del programa,

Tot i veure un formulari una mica tendenciós i que no pregunta per qüestions estructurals del programa (remuneració, dedicació i distribució horària o burocràcia), l’informe aporta algunes dades rellevants. Per exemple, 9 persones van reununciar al llarg del programa.hi ha hagut 2 persones no aptes i 2 no avaluats, 13 persones han realitzat funcions de tutoria i s’han realitzat, com a mínim, 24 hores de formació fora de l’horari establert, tot i que en molts casos s’ha pogut compensar.

Des del Departament fan una valoració positiva i insisteixen en la importància de l’acompanyament inicial i la formació al professorat novell, així com en el caràcter de constant construcció del programa. Des de CGT entenem que sense la pressió exercida no hi haurien incorporat determinades millores.

Des del nostre sindicat insistim en l’anàlisi i valoració negativa dels aspectes estructurals del programa (remuneració de només mitja jornada, excés de burocràcia i greuges comparatius). Insistim en que en cap cas estem en contra de l’acompanyament i la formació al professorat novell, sinó que si realment hi creuen, caldria replantejar el curs de novells, de funcionariat en pràctiques així com les pràctiques dels graus i del màster que habiliten per a la docència.

Per part de CGT considerem que no se’ns ha tingut en compte com a agents a l’hora d’avaluar el programa, sinó que hem hagut de ser nosaltres amb una actitud vigilant i anant constantment darrere del Departament.

En aquests últims claustres i consells escolars s’haurà de retre comptes sobre el programa i desitgem que es posicionen en contra de continuar amb aquest programa en les condicions actuals per la precarització en l’accés a la docència. Alhora, instem al Departament a col·laborar per millorar l’acompanyament inicial al professorat.

 1. Hores de codocència sense cobrar al curs 2023-2024

A la primera reunió de l’octubre ja vam exigir que les hores de codocència eren hores d’atenció directa a l’alumnat i que havien de ser considerades i retribuïdes com a hores lectives de treball efectiu. 

Tot i haver alertat d’això des d’un inici, gràcies a la nostra pressió i més de sis mesos més tard, el 22 de febrer es va fer una reunió amb les direccions dels centres i el 23 es va enviar un correu amb les instruccions que explicitaven que en cap cas es pot fer codocència amb alumnat en hores formatives (hores no retribuïdes).

Al principi s’excusaven en el caràcter formatiu de les codocències, cosa que no neguem però que considerem que no pot ser una excusa per no pagar hores treballades. Per a CGT, les hores treballades han de ser hores pagades amb efectes retroactius i considerades com a hores extra..

Des del Departament contesten que no retribuiran aquestes hores i consideren que ja es compensa amb els certificats d’hores de formació.

 1. Plantejament per al curs vinent

Les principals novetats per al curs vinent són que les hores de codocència seran obligatòriament a la part retribuïda del programa, la reducció de la burocràcia i replantejament d’alguns cursos formatius. Unes novetats que estan per concretar, però que sense la pressió sindical no s’haurien produït.

 1. Demandes i altres

Des de CGT demanem el següent:

 • Buidatge en brut de l’enquesta de valoració feta pels Sensei
 • Informe de les hores de codocència realitzades per cada professor/a Sensei en la part no retribuïda del programa Sensei durant el curs 2023-24 que, de conformitat amb les instruccions del propi Departament de febrer de 2024, s’havien d’incloure a la part retribuïda. Alhora, demanem que aquestes hores siguin retribuïdes de manera retroactiva.
 • La no continuïtat del programa en aquestes condicions i que, si es fa, sigui retribuït a jornada completa.
 • Espai sindical per participar a les jornades de cloenda i inici de curs del programa Sensei d’aquest curs i el vinent.
 • Incorporació o participació sindical dels següents àmbits de formació, aprofitant que se’n revisen alguns dels cursos:
  • Democràcia als centres educatius
  • Patrimoni obrer històric educatiu
  • Drets laborals bàsics
  • El Personal d’Atenció Educativa (PAE)
  • Prevenció de riscos laborals

Us animem a participar a l’assemblea virtual de professorat Sensei del dimarts 11 de juny a les 17h. Serà en l’enllaç següent: https://acortar.link/rP92Fa