Resum últims temes Bressol

Informem dels últims temes que tenim sobre la taula i com s’han resolt alguns d’ells:

Prórroga hores suport educatiu:

Fa un temps vam enviar una instància (VEURE INSTÀNCIA) demanant pròrroga de les hores de suport que es van dotar per la situació actual:

La setmana passada les referents van enviar un mail informant les direccions del següent:

“Donada la situació actual, i la necessitat de mantenir el funcionament dels grups estables de convivència i les mesures de prevenció i seguretat segons el Pla d’obertura, s’ha aprovat la continuïtat de la mesura extraordinària de reforç del servei de suport educatiu durant el segon trimestre del curs, de gener a març de 2021. Per tant, en aquest període es manté la mateixa assignació d’educadores de suport de 8 a 9h del matí i el mateix increment diari de les hores de suport, en horari de 9 a 17h, com a reforç a l’organització general de l’escola.”

Tot i que sabem que són hores insuficients ens complau que puguem comptar amb aquestes hores durant un temps més.


Ampliació del termini de gaudir de vacances i permisos:

També vam fer instància (VEURE INSTÀNCIA) demanant que es puguin compactar els dies de triennis en aquells centres on hi havia molta acumulació de dies i així posar una substitució durant aquells dies, tot i que encara no hem aconseguit que substitueixin, l’Ajuntament ha ampliat el termini per gaudir les vacances i els permisos:

“Ateses les circumstàncies que estem vivint enguany amb motiu de la pandèmia, amb caràcter excepcional i d’acord amb les necessitats del servei que concorrin en cada cas, podem gaudir fins al 28 de febrer de 2021 dels dies de vacances d’estiu, dels dies d’assumptes personals sense justificació i dels dies de compensació horària i d’altres dies assimilats corresponents a l’any 2020.”

Seguirem reclamant que els triennis es cobreixin amb substitucions.


Compactació de jornada:

Ja al juliol del 2019 vam regstrar instància respecte la compactació de les reduccions de jornada (VEURE INSTÀNCIA I RESPOSTA) Al final del curs passat vam informar (VEURE INFORMACIÓ) que l’administració després de la nostra petició va permetre les compactacions durant aquest primer trimestre.

Fa un temps que vam demanar que aquesta compactació pugui continuar per les treballadores que ho necessiten, 

Des de RRHH ens informen que avui hi hagut mesa paritària de seguiment, en ella s’ha decidit que les educadores que compacten la jornada fins ara podran continuar fent-ho durant tot aquest curs. 

Creiem que tot i ser una bona notícia, seguim demanat que aquelles treballadores que ho solicitin de nou ho puguin fer i que no només sigui durant aquest curs sino de forma indefinida.


Bossa d’hores

A la reunió de la comissió  paritària de seguiment de l’annex del conveni d’aquest dilluns l’administració també ha informat a la part social que la bossa d’hores que vam gaudir durant el 2019 i el 2020 (de 12 i 13 h respectivament) també es donarà aquest 2021 , seran 13h per gaudir del Gener al Desembre del 2021.


Conciliació familiar COVID


Des de l’inici de la pandèmia i amb la reobertura dels centres educatius hem estat insistint en la necessitat d’habilitar un permís de conciliació en els casos de quarentena preventiva d’infants a càrrec. Malauradament des de rrhh de l’Ajuntament no es mostren sensibles al respecte, continuarem insistint. (VEURE INSTPÀNCIA I RESPOSTA)


Oposicions


Continuem lluitant en contra de la categoría C1. (VEURE INFO ÚLTIMA REUNIÓ)

Recordar que estem aquesta setmana amb la campanya de comunicació com es va acordar a l’última assemblea , podem continuar treballant juntes en el grup de telegram:

https://t.me/joinchat/LUPo5RZ0uvSHafP9GO22Mg

Per últim recordar que ens reunirem de nou el 13 de Gener, en assemblea de treballadores, per continuar lluitant juntes en el tema de les oposicions.


MOLT BONES MERESCUDES VACANCES. SALUT I FORÇA