[Pla de Formació 2021] Personal d’atenció educativa i d’administració de serveis

PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA I D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS – Activitats del 1r quadrimestre 2021

Inscripció oberta del 15 de desembre de 2020 al 18 de gener de 2021 a través de l’apartat Forma’t que trobareu en l’apartat Formació de la Intranet del Departament.

activitats-formatives-2021.pdfPERÍODE 1:
• Petició de cursos: Entre 15-12-2020 i 18-1-2021
• Validacions dels caps: Entre 27-1-2021 i 31-1-2021
• Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 3-2-2021
• Inici dels cursos: A partir del 8-2-2021

PERÍODE 2:
• Petició de cursos: Entre 17-3-2021 i 31-3-2021
• Validacions dels caps: Entre 15-4-2021 i 21-4-2021
• Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 26-4-2021
• Inici dels cursos: A partir del 3-5-2021

PERÍODE 3:
• Petició de cursos: Entre 9-6-2021 i 22-6-2021
• Validacions dels caps: Entre 6-7-2021 i 12-7-2021
• Els alumnes poden consultar les assignacions: A partir del 15-7-2021
• Inici dels cursos: A partir de l’1-9-2021