RETALLADA A LES OPOSICIONS DE SECUNDÀRIA

Novament l’excusa de la crisi afegeix a la congelació dels nostres salarials la congelació de nous llocs de treball

Finalment, després de tant marejar la perdiu, el departament només oferta un 30% de les places previstes enguany. Un total de 1.245: 852 places a secundària; 343 de formació professional; 30 d’ idiomes i 20 per escoles d’arts plàstiques i disseny, que no representaran pràcticament cap increment de plantilla ja que la majoria seran guanyades per professorat interí que actualment ja ocupa una vacant, mitjançant l’actual procediment de concurs-oposició.

El dèficit de l’oferta encara és molt més gran perquè no s’ha complert la previsió de places pel període 2008-11: 6.020 places per ensenyament secundari; 1.267 per formació professional; 122 professors d’EOI i 140 d’arts plàstiques i disseny. Una pèrdua acumulada, provocada sobretot per l’alternança de convocatòries només per primària o només per secundària.

Cal tenir en compte a més, que aquesta seria la darrera convocatòria “oficial” amb aquest procediment d’accés corresponent al desplegament de la LOE. I al deute de llocs de treball que el Departament té amb l’ensenyament públic, cal sumar la incertesa de si es recuperaran les convocatòries no realitzada a primària i secundària respectivament o si es tornarà a un model restrictiu i eliminatori on el professorat interí i substitut no vegi valorada la seva experiència.

Per un increment de plantilles i un accés diferenciat per concurs de mèrits pel professorat interí!