CGT ens reunim amb el Departament d’Educació per exposar-li les nostres demandes sindicals.

CGT ens reunim amb el Departament d’Educació per exposar-li les nostres demandes sindicals.

La conclusió, després de més de dos hores de reunió, és que la consellera Simó vol continuar amb la línia impositiva i mancada de diàleg real de l’anterior govern. La nostra resposta no pot ser una altra que ens trobarà de cara (a la mesa, als centres i als carrers), amb voluntat ferma i decidida, per revertir la crisi educativa en què es troba l’escola pública.

Malestar i tensió en el sistema educatiu en el context d’una crisi educativa sistèmica.

Els símptomes d’aquesta crisi els coneixem de primera els qui treballem dia a dia als centres educatius. Encara més, durant aquest final de curs el Departament l’ha experimentada amb la clara evidència que falta gent amb ganes de dedicar-se a la docència a Catalunya: moltes especialitats no s’han pogut cobrir per manca de substituts a la borsa. 

Vam explicar al Departament les principals causes que estan portant el sistema al desbaratament:

 • Descrèdit de la professió: empitjorament de les condicions laborals, un nivell molt alt d’estrès docent que queda recollit en les avaluacions psicosocials que es fan als centres.
 • No podem atendre les necessitats educatives bàsiques de l’alumnat, amb unes ràtios abusives i en unes condicions socioeconòmiques cada cop més complicades.
 • La inclusió educativa no s’està portant a terme, no tenim els recursos suficients per atendre les necessitats específiques i especials als centres públics.
 • Augmenta la segregació escolar, hi ha zones on s’està produint una guetització de moltes escoles públiques.
 • Sobrecàrrega de feina amb la imposició d’una innovació competitiva, descoordinada i amb un excés de burocràcia.
 • Pèrdua de poder adquisitiu i el manteniment de les retallades de fa deu anys.

Malgrat que, amb la boca petita, reconeixen que els professionals de l’escola pública estan experimentant un grau de descontentament molt elevat i que els resultats acadèmics a Catalunya cauen en picat, el Departament no està disposat a realitzar els canvis que necessitem.

S’excusen baix el paraigua pressupostari, fins i tot afirmen que les propostes de negociació que estaven disposats a acceptar al gener (sexenni als 6 anys amb caràcter retroactiu, equiparació salarial de tot el personal d’FP i reducció de 2 hores lectives a majors de 55 anys) ara ja no estan en disposició de fer-les perquè la UE ha retallat la capacitat d’endeutament dels estats membres.

L’excusa econòmica no ens ha servit mai i no els començarà a ser útil ara; sí que hi ha diners, el que passa és que es destinen a d’altres partides. No obstant això, bona part de les nostres demandes sindicals no tenen cap cost econòmic. Al contrari, significarien estalviar diners públics que a dia d’avui van a parar a les butxaques dels aliats de classe dels polítics que estan venent l’escola pública a fundacions privades i a tota mena d’empreses de l’anomenat tercer sector (“ni públic ni privat”).

El Departament afirma compartir la nostra proposta de que el personal PAE tingui el seu propi conveni en l’àmbit d’educació. Des de CGT treballarem perquè així sigui i li exigirem al Departament que prengui les mesures necessàries perquè no quedi en un postureig de bones intencions.

Vaga 6 de setembre

Davant l’immobilisme renovat del Departament, del manteniment de les retallades i de les polítiques educatives liberalitzadores, la nostra única eina és la vaga.

Aquestes són les nostres línies vermelles que posem sobre la taula del comitè de vaga.

 • Aturar l’avançament del calendari
 • Sexennis amb caràcter retroactiu i reconeixement del deute
 • Nou concurs de Mèrits acollint-se al RDL 5/2023, de 28 de juny (preàmbul i l’article 217).
 • Equiparació salarial de tot el professorat de l’FP.

El Departament no pensa seure a negociar cap ni una d’aquestes demandes, per això el curs vinent ha de començar calent, el dia 6 els centres han d’estar buits i ens hem de preparar per llançar un altre curs de lluita educativa.

Eixos d’acció sindical de la CGT Ensenyament.

Més enllà d’aquestes línies vermelles esgrimides a curt termini, ahir els vam explicar la síntesi de les nostres demandes agrupades en quatre eixos d’acció sindical.

1.- Estabilitat del personal docent

 • Convocar un concurs de Mèrits per als interins en frau de llei d’acord amb RDL 5/2023, de 28 de juny (preàmbul i l’article 217).
 • Aprovar un pacte d’estabilitat per protegir els docents en abús de temporalitat i fer contractes anuals per al personal docent substitut.
 • Eliminar el bloqueig de places perfilades en les adjudicacions d’estiu i en els concursos de trasllat.

2.- Democràcia als centres i a l’educació pública:

 • Derogar els Decret de Plantilles, Decret de Direccions i Decret d’Autonomia de centres.
 • Aturar l’avançament del calendari escolar per obrir una consulta amb la comunitat educativa i amb els treballadors dels diferents sectors.
 • Aturar altres reformes unilaterals que hi ha sobre la taula com la imposició de la jornada partida (educació 360), el treball presencial al juliol, la creació d’Instituts-Escola.
 • Iniciar un debat per tal de definir un currículum educatiu viable, coherent i durador. Analitzar què es necessita per poder implantar-lo.
 • Aturar la intrusió de l’empresa privada i de la competitivitat al sistema educatiu.

3.- Dignitat laboral per a tots i totes les treballadores de l’educació

 • Internalitzar els serveis complementaris a l’educació (monitoratge, vetlla, extraescolars, cuina i neteja).
 • Millorar les condicions laborals del sector del lleure.
 • Reconèixer la categoria professional del PAE a les funcions que realitzen i inclusió en el Claustre docent.
 • Crear una mesa pròpia del PAE on es pugui negociar directament a l’Administració per elaborar un conveni propi i definir les funcions, categoria professional i condicions laborals de tot el personal PAE (TIS, TEEI, EEE, ES, etc.).
 • Reconèixer com a càrrec d’especial responsabilitat la coordinació digital.
 • Reconèixer el càrrec amb reducció horària de la coordinació de coeducació.
 • Aplicar l’equiparació salarial al professorat tècnic d’FP de forma permanent.
 • Equiparar els permisos de cura de l’infant a les famílies monoparentals.

4.- Més recursos per a l’escola pública

 • Acabar amb el finançament a l’escola concertada.
 • Assegurar el 6% del pressupost de la Generalitat destinat a l’escola pública.
 • Revertir les retallades pendents i recuperar el poder adquisitiu perdut.
 • Retornar el sexenni a 6 anys amb caràcter retroactiu i reconeixement del deute.
 • Negociar una pujada salarial conforme a l’augment real de l’IPC.
 • Augmentar el PAE per fer possible l’escola inclusiva
 • Dotar de més recursos per a l’escola inclusiva (més hores de vetlla i intèrprets, que els CREDA funcionin correctament, tenir en compte les necessitats d’alumnat amb NEEs a sortides i convivències).
 • Reduir la ràtio i augmentar la despesa total per infant

Crida a l’organització sindical i a la mobilització a educació

Sabem que moltes d’aquestes reivindicacions són a mitjà i a llarg termini, ara bé, el canvi de rumb de la política educativa a Catalunya s’ha de fer amb urgència perquè la destrucció del sistema públic d’educació català està molt avançat i s’aproxima a un punt de no retorn.

Per això animem al professorat i al conjunt de treballadors i treballadores d’educació a organitzar-nos sindicalment i en assemblees de centre i de zona. Després de les merescudes vacances d’aquest estiu, la CGT convoca un cicle de mobilitzacions per començar amb la vaga del dia 6 de setembre.

Com sempre, la nostra afiliació i els delegats amb hores sindicals ens oferim per dinamitzar les assemblees de base, per resoldre els dubtes laborals i per teixir una xarxa de treballadors organitzats i amb voluntant transformadora.

Entre totes, tot! 

Barcelona 12 de juliol de 2023.

CGT Ensenyament