Reunió CSSL IMEB 6 d’abril 2022: Avaluació riscos psicosocials i altres.

Ahir vam celebrat una reunió de CSSL IMEB monotemàtica sobre l’avaluació de riscos psicosocials.

Aquesta reunió ha estat convocada perquè des de la CGT ja fa temps que volem posar sobre la taula l’avaluació de riscos psicosocials que es va fer el 2015. Els resultats obtinguts en ella van ser esfereïdors i considerem que les mesures que s’han implantat al respecte són del tot insuficients per revertir els resultats.

L’administració comença la reunió enumerant les mesures preventives que ha dut a terme al llarg d’aquests anys. Sobretot ens parlen de l’ampliació de l’horari de l’Educador/a de Suport i de les formacions que es fan i que els equips valoren molt positivament. També ens diuen que en la matèria de les ràtios s’està fent un treball i que s’està revertint els màxims, que es van trobar al curs 2014-15. Ens parlen de xifres en l’àmbit global i ens expliquen que hi ha escoles en les quals s’ha baixat les ràtios; per exemple, en aquelles que s’ha fet una redistribució dels grups.

Quan arriba el nostre torn exposem unes dades extretes de l’informe i que trobem més que representatives:

  • La taxa de resposta a IMEB ha estat del 71,7% (van contestar 654 treballadors/ores dels 912 a qui es va proporcionar el qüestionari).
  • A la “matriu d’exposició, origen i mesures preventives” a l’apartat “ritme de treball” del document, conclou que un 97,8% de les persones treballadores estan exposades a la situació més desfavorable per la salut.

De seguit, detallem el motiu d’haver plantejat fer una nova enquesta de riscos psicosocials.

  • No veiem que s’estiguin duent a terme les “RECOMANACIONS I MESURES PREVENTIVES ORIGEN DE LES EXPOSICIONS PROBLEMÀTIQUES”. En aquest informe es van acordar dues mesures clares a canviar, per tal de reduir o eliminar les exposicions nocives. Les mesures eren: estudiar l’ampliació de l’horari de l’Educador/a de Suport per donar ajuda a l’Educador/a Tutor en la preparació dels infants per donar l’alimentació, i la revisió conjunta dels factors de ràtio. Pel que fa a la segona mesura denunciem que, des del nostre punt de vista, no s’ha fet res.
  • Que l’enquesta es va realitzar dos anys després de l’augment de la ràtio i la reducció d’hores de suport educatiu. Creiem que ara que aquestes condicions estan més instaurades s’hauria d’avaluar de nou l’impacte d’aquestes ràtios. A banda, la Covid i la gestió d’aquest dins les escoles, ha impactat de manera directa en les educadores d’escoles bressol. Per això creiem que aquest, també, és un factor que cal tenir en compte i que s’ha de valorar per tal de poder veure com ha afectat la salut (tant física com emocional) de les treballadores.

I, per acabar, aprofitem també per denunciar una nota de premsa del 2017 de l’Ajuntament de Barcelona, una vegada més deixen palès que aquest Ajuntament no treballa en el que es compromet:

“En aquest sentit, buscant la millora continuada dels centres, l’Ajuntament s’ha marcat com un dels objectius centrals d’aquest mandat estudiar el model d’escola bressol de Barcelona, que es refereix, entre altres qüestions, a analitzar la ràtio infants/grup adient per a cada un dels nivells. Mentre es realitza aquesta anàlisi, el consistori ha aprovat incrementar les hores de suport educatiu per tal de facilitar l’atenció personalitzada als infants i alleugerir la càrrega de feina dels professionals que hi treballen.”
*Podeu trobar la nota de premsa (2017) clicant el següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/03/23/lajuntament-augmenta-les-hores-de-suport-educatiu-a-les-escoles-bressol/

Segons exposa l’administració fer una nova avaluació de riscos psicosocials comporta molta feina, a banda comenten que aquestes avaluacions se solen fer davant un canvi de condicions de treball i que ara no es donaria el cas.

Per un altre costat, una part representativa de la part social veu bé fer-ne una altra, però ben treballada amb el col·lectiu per tal que responguin més persones i pugui ser significativa, i també afegeixen que no veuen clar fer-la ara de cara a final de curs i amb l’impacte de la Covid, ja que donat el context els resultats podrien ser “poc fiables”.

L’administració ens explica que ja existeix un Servei d’atenció psicològic gratuït per a totes les treballadores de l’IMEB. I que, així i tot, l’IMEB també té un servei propi el qual la treballadora pot sol·licitar sempre que ho consideri oportú.

Previ a la reunió vam demanar unes dades amb relació a: les adaptacions als llocs de treball i l’històric de baixes dels darrers anys.

Donat que aquest també, és un tema molt complex, ens emplacen a tractar-lo en una reunió més endavant. En relació amb aquest fet, però, us volem transmetre la nostra preocupació pel que fa a aquesta qüestió. Cada vegada sou més les educadores que us poseu en contacte amb nosaltres per expressar el vostre malestar i neguit a conseqüència de què per raons d’edat o salut, no podeu dur a terme amb normalitat i/o sense dolències l’activitat que requereix la nostra professió. Donat aquest fet us emplacem a què us poseu en contacte amb nosaltres, en la mesura del possible ens agradaria poder-vos acompanyar i ajudar-vos a trobar la millor solució amb relació a la vostra situació.