Reunió de Bresol Indignades amb Miquel A. Assomba 25.1.16

RESUM DE LA TROBADA DEL DIA 25 DE GENER DE 2016
MIQUEL ÀNGEL ESSOMBA (Nou comissionat d’educació)
JOSEP MARIA CASTIELLA (nou gerent de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona)
Educadores, educadores de suport, famílies, direccions,  representant de CCOO, representant de CGT IMEB.
L’objectiu de la trobada era tractar tres dels aspectes que havíem valorat com a urgents en la trobada de Bressolindignades del passat dimarts 19 de gener:
          Suport educatiu de migdia
          Ràtios
          Creació d’un grup de treball/comissió entre educadores i IMEB per anar perfilant quines condicions han de tenir les escoles bressol i serveis per a la petita infància, i amb quines dificultats ens estem trobant.
Suport educatiu
Respecte a la recuperació de la ½ hora de suport se´ns confirma que entre el mes de maig de 2016 i setembre de 2016 està prevista la recuperació d’aquesta mitja hora. Com a molt tard seria setembre de 2016. I de cara el nou concurs públic de suport, ja s’inclouria la mitja hora de nou.
Des de les persones assistents, els recordem que el tema del suport està vinculat a les ràtios, i que de fet la demanda abans de l’anterior govern ja era d’1 hora. Demanem que cal concretar quin plantejament tenen respecte les ràtios, per poder concretar el suport.
Ràtios
Des de les assistents es demana la reducció progressiva de les ràtios de manera immediata en la següent preinscripció, els recordem que ja no es pot sostenir més les condicions dels grups de 13 infants d’1 a 2 anys. Aquesta disminució ha d’anar lligada però a la creació de més espais per a la petita infància, fet que ja es contempla en el seu programa electoral.
En Miquel Àngel Essomba exposa la proposta que ells tenen i que s’ha treballat a l’eix d’educació de Barcelona en Comú:   Pal·liar  les ràtios actuals ampliant hores de suport educatiu.
Les assistents a la trobada els recordem que per molts adults que hi hagi les característiques evolutives dels infants continuen sent les mateixes, i que els metres quadrats dels espais de les escoles condicionen molt.
Els recordem també que el compromís era baixar ràtios, i que la solució més immediata que contemplem és la d’ofertar menys places ja en la següent preinscripció.
Creació d’un grup de treball
En l’anterior trobada amb en Raimundo Viejo va sorgir aquesta possibilitat de treball conjunt entre educadores i IMEB, i preguntem en quin punt estaria aquesta opció.
Sens informa que al mes de març es vol fer una Jornada a nivell d’Ajuntament sobre la Petita Infància a la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de construir un model de ciutat. Una jornada participativa oberta al debat ciutadà. Sens ofereix l’oportunitat de participar en la comissió de treball que prepararà aquesta Jornada.
Altres
Tant en Miquel Àngel Essomba com en Josep Maria Castiella ens informen de la remunicipalització de les tres escoles bressol, que encara continuen externalitzades, pel proper curs 2016-2017. Fet que aplaudim!
També se´ns informa que s’està fent el Pla d’Inversió Municipal, i fent estudi sobre la situació dels infants de 0 a 3 anys a la ciutat de Barcelona, amb la intenció de repensar un nou mapa escolar. I en aquest sentit la voluntat és obrir nous espais familiars i noves escoles bressol.
Per últim també sens informa que s’està estudiant el tema de la tarificació social a les escoles bressol.
Abans d’acabar la trobada, les assistents demanen també que es faci una presentació a tota la Comunitat Educativa de la línia de treball i full de ruta del nou govern municipal respecte l’Institut Municipal d’Educació.
Estem pendents  de confirmació de sala per a convocar assemblea conjunta mesa sindical i Bressolindignades,  la setmana vinent, per poder fer-vos un traspàs de la trobada una mica més ampliat, i decidir quines persones formen part del grup comissió per a la Jornada de març. En quant ho sapiguem us ho farem arribar.
El 0-3 hi és!