Reunió del comité de salut laboral de l’IMEB 19.11.19

Avui 19 de novembre s’ha fet una reunió del comité de salut laboral de l’IMEB. 
En aquesta reunió ens han informat que es farà un estudi de riscos psicosocials als serveis centrals i a les escoles de música com el que es va fer a les escoles bressol municipals. En aquest estudi es valorarà la percepció que tenen les treballadores de les seves condicions de treball. El qüestionari anònim que les treballadores respondran es treballarà en un grup de treball format per treballadores, tècniques en prevenció de riscos, representants dels serveis centrals i rrhh i representants sindicals.
Altres qüestions que hem tractat a la reunió:
1. Hem expressat la nostra voluntat de parlar sobre l’adaptació del treball a les educadores d’escoles bressol que no poden seguir fent la seva feina pel desgast i problemes que els hi ha provocat la mateixa.
Ens han dit que això s’hauria d’haver negociat amb el nou conveni i que en cap cas es podrà parlar de mobilitat o segona ocupació en les reunions del comité de salut. L’adaptació ha de ser dins del mateix lloc de feina. Tot això està redactat al PLA DE PREVENCIÓ
Des de CGT creiem que l’adaptació del lloc de treball és un dret present a l’estatut del treballador i que és imprescindible que es negociï amb l’administració possibles vies d’adaptació per les treballadores que, després de tants anys desenvolupant la seva feina, pateixen les conseqüències derivades d’aquesta. Els riscos físics són difícils d’evitar per la naturalesa de la pròpia feina i acaba deixant les baixes mèdiques com a única sortida per les treballadores. Per això, creiem que s’hauria de negociar la jubilació anticipada, segona ocupació o adaptació real de les treballadores que ho necessitin.
2. On està el resultat de l’estudi de riscos psicosocials que es va fer a les ebm?
Està al bulevard, a la carpeta biblioteca compartida. És públic i ho pot veure tothom.