Accés als cursos de direcció, petita batallada guanyada, sembla.

Com sabreu, el curs passat i l’anterior vam fer queixa formal respecte la manera d’inscriure’s als cursos de direcció, on la direcció del centre on treballem ens havia d’apuntar per poder optar-hi. Aquesta és la instància que vam registrar com a CGT i que varies persones també van registrar a títol personal. 
Enguany ha tornat a passar el mateix i hem escrit un email a rrhh queixant-nos un cop més del fet. 
Hores després, s’ha rebut un email de rrhh del CEB dient que atès que el personal de l’Ajuntament tenim problemes per apuntar-nos als cursos, ho podem fer enviant un email a rrhh del CEB. 
Celebrem doncs aquesta rectificació i que poguem optar als cursos de direcció sense dependre de les direccions dels centres on treballem . 
Adjuntem a continuació el correu que s’ha rebut de rrhh. 
Bon dia,


Davant les dificultats d’accés del docents municipals a l’aplicatiu del Portal de Centres, des d’on es tramita la sol-licitud de preinscripció per a participar en els cursos de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic, aquelles persones que vulguin presentar sol.licitud als esmentats cursos ho podran fer per correu electrònic a la següent adreça:


Indicant en el Tema: Curs de formació inicial de funció directiva o Curs de formació d’actualització de funció directiva, segons sigui el cas.
En el text del missatge cal fer constar les següents dades:
Nom i Cognoms
Adeça electrònica corporativa
Categoria
Anys d’antiguitat com a funcionari/ària de carrera
Nom del centre educatiu

DATA LÍMIT PER ENVIAR SOL.LICITUDS: DIJOUS, 21 de NOVEMBRE
INFORMACIÓ DELS CURSOS:

1. Programa formació inicial
2. Programa formació actualització

Àrea de Recursos Humans i Organització

recursoshumans.ceb@gencat.cat

Consorci d’Educació de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Pl. Urquinaona, 6 1ª planta
08010 Barcelona 93 551 10 00