Reunió Salut Laboral CEB 2.2.21

1. Des de la tornada de les vacances de Nadal, als centres educatius s’estan fent proves PCR mitjançant procediments d’automostra. Demanaran a sanitat que els hi facin arribar els resultats per veure la situació actual de la COVID als centres.

Automostres PCR. Els sindicats es queixen per l’horari de recollida de mostres. S’haurien d’haver fet 2 torns (matí i tarda) pels centres que fan classe tot el dia. Ens diuen que els tests estaven gestionats per sanitat i era molt complicat fer-ho a tots els centres de tota Catalunya.

 1. Situació de les persones vulnerables.

Sabem de casos de docents de centres de la Generalitat vulnerables a la Covid que hauran de tornar als centres el dia 11 de gener. Abans de les vacances de Nadal a moltes d’aquestes persones, des del servei de prevenció de riscos laborals del departament d’educació, se’ls ha donat l’alta sense que la seva situació de risc hagi canviat i sense cap examen previ de cap metge o metgessa del departament d’educació.

Aquestes persones no tenien cap baixa per incapacitat temporal, sinó que tenien un permís per no anar a treballar, mentre es revisava la seva situació i s’adaptava el seu lloc de treball. A Barcelona hi havia només 3 persones del Departament i cap de l’Ajuntament.

Per tant no s’ha modificat cap baixa.

A alguns centres s’ha enviat un formulari a les direccions dels/ de les treballadors/es vulnerables per tal que afirmin que el centre disposa de les mesures necessàries per a la prevenció de la Covid-19 (distanciament, ventilació, higiene de mans, materials…). Aquest formulari s’ha enviat als centres on hi ha persones vulnerables amb una vulnerabilitat de nivell 3 o 4 perquè la direcció expliqui com es troba actualment els seu lloc de treball amb la finalitat de valorar una possible adaptació o si s’ha de derivar a l’SGAM perquè pugui tramitar una IT.

 1. S’ha fet algun estudi dels nivells de CO2 als centres? i de ventilació?

No està previst fer cap estudi sobre els nivells de concentració de CO2. El Departament va fer un estudi de ventilació creuada, en el qual es basa la normativa sobre ventilació. Si a algun centre hi ha problemes en algun espai per falta de possibilitat de ventilació, s’ha de posar en contacte amb prevenció de riscos laborals i amb equipaments educatius. Aquests faran un estudi i valoraran la millor opció per resoldre el problema.

 1. Problemes als centres per les baixes temperatures i la necessitat de ventilació.

Només 4 o 5 centres es van queixar de les baixes temperatures durant l’onada de fred. Els sindicats demanen que es prenguin les mesures necessàries perquè això no torni a passar, ja que s’està incomplint totalment la normativa de temperatures.

 1. Situació del lliurament de material.
 • El dia 11 va començar la distribució a tots els centres en funció del nombre de treballadors/es. Actualment s’ha lliurat tot el material previst. S’han enviat mascaretes transparents on hi ha personal amb problemes d’audició i a les escoles d’educació infantil. Els sindicats es queixen de la mala qualitat de les mascaretes transparents. S’entelen fàcilment i demanen que es busquin mascaretes fetes amb altres materials que compleixin la seva funció. Reconeixen  que aquestes mascaretes s’entelen fàcilment, però van ser les úniques homologades que van trobar. Ofereixen la possibilitat de comprar spray antibaf o utilitzar sabó de rentavaixelles per evitar que s’entelin.
 • Els sindicats es queixen que hi ha hagut errors en alguns enviaments i proposen que siguin els centres els qui demanin el material que necessitin assumint les despeses amb dotacions del departament.
 • Els sindicats es queixen que les mascaretes higièniques no protegeixen els/les treballadors/es, i es demanen mascaretes FFP2 per tothom. També es queixen del fet d’haver de dur mascaretes higièniques durant tantes hores, quan tenen una durabilitat d’unes 4 hores. L’administració demanarà al departament les característiques de les mascaretes.
 • Els sindicats es queixen de la falta d’organització i criteris pel repartiment de material. L’administració diu que el departament ha fet un estudi previ i és ell qui calcula el material necessari tenint en compte la plantilla. Si hi ha alguna necessitat extra puntual, es pot demanar al CEB. A dia d’avui han proporcionat tot el que els hi han demanat.
 • A algunes escoles no arriba el material de neteja. És el centre el que demana el que necessita directament a l’empresa de neteja. Si hi ha un problema en alguna escola en concret, aquesta s’ha de posar en contacte amb serveis generals CEB i ells parlaran amb l’empresa.
 1. Situació metge ceb i contractació externalitzada. La metgessa segueix de baixa i la seva tasca està coberta per un servei externalitzat.
 1. Situació plans de treball

Degut a la covid, només el 32% centres han lliurat pla de treball.

No es va poder fer reunió amb els/les coordinadors/es de riscos dels centres a principis de curs com es fa normalment. De totes maneres, s’estan fent visites d assessorament als centres. L’escola que ho necessiti pot enviar un correu demanant-ho.

D’altra banda, s’ha enviat un document amb informacions importants a les direccions perquè el facin arribar als coordinadors de prevenció, sol·licitant que el/la coordinador/a avisi quan ho rebi.