Segueixes en frau de llei? Demana les dades

CGT FEM CRIDA a què tothom faci una PETICIÓ de DADES per la convocatòria d’un nou Concurs de Mèrits. El Departament d’Educació nega tenir l’obligatorietat de convocar un nou Concurs de Mèrits tot i saber que hi ha persones que ocupaven vacants el 30 de desembre de 2021 que no han superats els processos d’estabilització, saltant-se la normativa que obliga a totes les administracions amb places que reuneixin els requisits detallats a l’article 217 del RDL 5/2023. Segueix les instruccions:

E-VALISA (accessible via ATRI):

ADREÇADA A:

  • M. Luz Rangel – Cap de servei de Selecció i Avaluació de Personal Docent
  • Dolors Collell – Directora general
  • Carme Gutiérrez – Subdirectora general de Personal Docent

PORTAL de TRANSPARÈNCIA

https://ja.cat/uAord

Tema: Educació i Formació

Subtema 1: Professorat

Subtema 2: Altres

Assumpte: Delimitació de places per un Concurs de Mèrits segons l’article 217 del RDL 5/2023

Què demanar?

Peticiono les següents dades en relació amb el cos docent dels centres públics:

Si en el meu cas personal es compleixen els requisits que estableix l’article 217 del RDL 5/2023, amb relació a la plaça vacant que jo ocupava al 30 de desembre del 2021:

  • si és una vacant estructural
  • si l’antiguitat de la persona que l’ocupava és d’abans del 2016, en aquest cas la meva antiguitat
  • que NO he superat cap dels processos d’estabilització diferents del procés de Concurs de Mèrits previstos per la Llei 20/2021 (PESCO o concurs-oposició d’estabilització del Departament d’Educació)

Llistat del nombre de vacants estructurals a 30 de desembre de 2021 ocupades per persones amb més de 7 anys treballats, per centre i especialitat.

  • Del llistat de les vacants anteriors, quines d’aquestes, les persones que les ocupava NO han superat els processos d’estabilització, per centre i especialitat
  • Del llistat anterior, especificar si cada una d’aquestes persones es va presentar a algun dels processos de concurs-oposició docent dels processos PESCO, entre els anys 2016 i 2021

Serà necessari fer aquesta petició en cas d’incompliment de normativa per denunciar el Frau de Llei per Abús de temporalitat (contenciós administratiu).