Procés de (des)Estabilització: fase final

9.363 places al concurs d’oposició ordinari. La gran jugada o el gran acord entre agents totalment desconnectats de la realitat que viuen centenars de treballadors i treballadores que estan passant per processos encadenats, desordenats i poc planificats; per aconseguir l’estabilitat merescuda després d’anys en abús de temporalitat. 

Des de CGT Ensenyament, denunciem l’opacitat amb què s’han augmentat les places d’aquesta convocatòria d’oposició, passant de 2174 a les més de 9000 que tot just acaben d’anunciar. Sabem que moltes d’aquestes places surten dels processos d’estabilització extraordinaris, sabem que el departament està jugant a reduir al 8% d’interinatge a costa d’aquest procés ordinari d’oposició, sense la més mínima voluntat de permetre l’estabilitat a totes aquelles persones en abús de temporalitat que no han pogut regularitzar la seva situació tot i merèixer-ho. CGT Ensenyament sempre ha denunciat que tot i el gran nombre de places oferides al Concurs de Mèrits i al Concurs d’Oposició Extraordinari (guanyades amb la lluita al carrer), aquestes eren insuficients. Ara el departament ens dona la raó amb l’anunci a la desesperada d’aquest augment de places per aconseguir reduir la temporalitat al 8% que marca Europa des de fa més de 20 anys; carregant, com sempre, contra aquelles que la pateixen: les interines. La consellera i tota la seva maquinària té l’oportunitat i l’obligació de convocar un nou Concurs de Mèrits, emparant-se amb l’article 217 del RD 05/2023; per tal de no perdre places determinades per a la reducció de la temporalitat (segons la Llei 20/2021 “l’Icetazo”). Lluny d’aquesta alternativa, el departament aposta per augmentar de manera descomunal totes les places oferides a les especialitats d’aquest nou concurs d’oposició, que, evidentment, torna a ser opac, injust i no garanteix l’estabilitat a aquelles persones que durant anys han mantingut i lluitat per l’educació pública d’aquest país. 

A més, recordem que, ara mateix, ni s’ha tancat el concurs de mèrits, amb recursos d’alçada sense contestar i sense la llista definitiva unitària publicada a cap document oficial de la Generalitat, ni s’ha tancat el concurs d’oposició extraordinari (encara obert i sense la llista definitiva de seleccionats/des). Això provoca que moltes treballadores no sàpiguen si són o no seleccionades i, per tant, si s’hauran de presentar o no a unes altres oposicions després d’any i mig en processos de selecció, estressants, angoixants, ple d’errades i de mala gestió per part del departament.

Aquest gran acord, dels qui el veuen com una gran oportunitat per a les interines, parla de realitzar la fase d’oposició a l’abril, a la recta final del curs escolar, amb tot el que comporta (juntes d’avaluació, selectivitat…); sumat al desgast dels últims anys.  A més, aquestes oposicions (que es regeixen pel RD 276/2007), i consten de dues parts (part A: tema + exercici pràctic / part B: programació anual + exposició oral), sent altra vegada eliminatòries, deixen a la subjectivitat del tribunal l’accés o no a la funció pública docent. 

El procediment, com fins ara, es farà “respectant els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.” És a dir, els principis que regulen un concurs-oposició on l’experiència i el temps treballat no són considerats mèrits amb el pes decisiu per accedir a la funció pública. L’oferta pública de noves oposicions comporta estabilitzar el lloc de treball, les places, però no necessàriament les persones que les ocupen, tal com s’ha demostrat repetidament en el temps i així s’ha evidenciat amb els dos processos extraordinaris (concurs de mèrits i concurs d’oposició extraordinari), encara oberts, que han deixat sense estabilitzar a unes 5000 persones amb més de 3 anys treballats, i per tant en frau de llei.

CGT Ensenyament estarem sempre al costat de les interines en abús de temporalitat defensant un accés a la funció pública just, transparent i objectiu on l’experiència tingui el pes majoritari. I a favor de l’estabilitat de les persones, que recordem estan en frau de llei, per culpa de les males praxis de la mateixa administració. 

L’educació pública no es pot permetre perdre docents vàlides que han treballat tants anys aixecant i millorant l’escola pública. És per això que exigim un nou CM que garanteixi l’estabilitat de les companyes que han quedat fora dels processos de regularització.

Pots començar a lluitar ara i aquí peticionant les dades que obliguen a convocar un nou concurs de mèrits pel RDL 05/2023. També pots col·laborar amb totes les accions que sorgeixen de l’autoorganització i amb la Plataforma PINDOC.