Hem començat a revertir retallades lluitant! Hem de seguir revertint retallades lluitant!

Els propers pressupostos d’ensenyament inclouran algunes de les reivindicacions de mínims que hem estat exigint els darrers mesos. Des de CGT Ensenyament estem convençudes que aquestes millores, encara que insuficients, han estat fruit de l’organització i de la mobilització dels i de les docents i que han de suposar un punt d’inflexió i l’inici de la reversió de totes les retallades que encara patim.

Revertim retallades lluitant!

Debatre als centres sobre un moment clau

Des de l’inici del present curs vam explicar que aquests mesos podien ser molt importants per començar a revertir les retallades que pateix l’ensenyament públic des de fa anys. L’aprovació de pressupostos, amb un govern sense majoria absoluta per imposar-los i amb l’actual situació política a Catalunya, ens donava possibilitats reals d’assolir les nostres reivindicacions. A partir d’aquesta anàlisi i del diàleg amb els i les nostres companys i companyes sobre quines eren les retallades que estaven afectant més als centres, vam acordar una plataforma reivindicativa de mínims que fos assumible per tal d’exigir que fossin incorporades en el seu conjunt als pressupostos de la Generalitat per l’any 2017.

També vam dir que per aconseguir aquestes reivindicacions caldria un procés de mobilitzacions contundents, que inclogués convocatòries de vaga amb perspectives de continuïtat i no convocades per les cúpules dels sindicats, sinó a partir del debat als centres amb els i les docents. En aquest sentit, des de CGT vam proposar a la resta de sindicats iniciar un procés de xerrades-assemblees als centres per explicar la importància del moment i debatre sobre la possibilitat d’anar a la vaga durant el debat de pressupostos per tal d’aconseguir la plataforma de mínims acordada.

La/es data/es de la vaga: dues formes de fer acció sindical

Des del mes d’octubre fins a finals de desembre vam fer xerrades-assemblees a centenars de centres convocades per tots els sindicats. Hem de dir que no tots els sindicats les van impulsar de la mateixa manera. Malgrat això i la participació irregular de docents, vam poder debatre amb moltes companyes i companys dels quals una bona part veia la importància del moment i estaven disposats/des a anar a la vaga per incidir en els pressupostos.

La discrepància i la fi del procés unitari va arribar en el moment de decidir quan s’havia/en de convocar la/es vaga/ues. Els sindicats de la mesa sectorial (USTEC·STEs, CCOO, UGT i ASPEPC·SPS), alguns d’ells reticents a convocar cap vaga, van considerar que s’havia de convocar una vaga d’un dia el 9 de febrer coincidint amb la data prevista d’aprovació dels Pressupostos. Des de CGT consideràvem que aquesta data no responia a dos elements que la gent trobava essencials als centres: la vaga s’havia de fer mentre s’estaven debatent els pressupostos i quan encara es podia incidir en les decisions i no havia de ser una altra vaga d’un dia per expressar el rebuig a allò ja decidit, sinó que havia de tenir perspectives de continuïtat dintre de la tramitació dels pressupostos. La nostra proposta era fer-la coincidir amb el debat pressupostari d’educació del 18 de gener, quan encara es podien canviar les partides econòmiques, però estàvem disposats/des a convocar-la la darrera setmana del mes de gener, tal i com vàrem acordar prèviament en una assemblea d’afiliades de CGT i seguint el criteri d’intentar que fos unitària. Segons els terminis previstos, el dia 28 de gener la CUP-CC decidia si votava a favor dels pressupostos i el dia 1 de febrer la comissió d’economia feia la proposta final, per tant, a partir d’aquestes dates, podia quedar sensiblement reduïda la possibilitat d’aconseguir cap canvi als pressupostos. Finalment els sindicats de la Mesa no ens van acceptar a la convocatòria del 9F si manteníem la proposta de vaga del 18G.

18g30_n.jpg

La incidència de la vaga del 18 de gener

Donada la impossibilitat d’arribar a un acord sobre la data de la vaga, des de CGT vam decidir en assemblea convocar-la el 18 de gener i decidir la seva continuïtat i la possibilitat de convocar també la del 9 de febrer en una altra Assembla Oberta.
Érem conscients que convocant en solitari la vaga tindria un seguiment minoritari però també de que l’objectiu no era tant el percentatge de seguiment en si mateix sinó incidir en el debat pressupostari que tenia lloc aquell mateix dia i en les decisions que s’havien de prendre en els dies següents. En aquest sentit creiem que, tant la concentració amb un miler de persones cridant les nostres reivindicacions davant del Parlament mentre dintre es debatien els pressupostos d’ensenyament, com les perspectives de continuïtat de vaga han incidit objectivament en la proposta final de pressupostos.

noticia_grafic.jpg

El govern ja havia inclòs algunes de les reivindicacions plantejades a la proposta inicial de pressupostos del mes de desembre quan ja coneixia que als centres s’estava debatent sobre anar a la vaga. Però la millora més important que s’ha arrencat d’aquest procés de debat i mobilitzacions ha estat la reducció d’una hora lectiva i la reincorporació als centres dels 3.500 docents que es va anunciar el dia 20 de gener, dos dies després de la vaga de CGT i cinc dies abans de la mesa sectorial amb els sindicats.

grafic_evolucio_.png

Clica sobre la imatge per veure-la més gran

L’acord dels sindicats de la mesa sectorial

La jugada dels sindicats USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC·SPS i UGT de treure alguna “victòria” de la mesa sectorial amb el Departament d’Ensenyament va quedar en evidència quan van sortir de la reunió del 25 de gener amb l’única novetat d’un compromís de reducció de la segona hora lectiva pel curs 2018-19. I encara queda més en evidència quan aquest suposat compromís del Departament es concreta en el redactat de l’acord amb l’ambigüitat que “tindrà en consideració la demanda”. L’acord finalment només el signen USTEC·STEs, CCOO i UGT el 31 de gener, i no el signa ASPEPC·SPS per considerar-lo un “engany” i una “escenificació per a fer una foto”.

Aquest acord i la desconvocatòria de vaga del 9 de febrer, arriba justament quan tot indica que la data prevista per a l’aprovació final del pressupostos quedarà finalment ajornada al mes de març i, per tant, tot i ser ja conegut el sí de la CUP-CC als pressupostos, disposem encara d’un termini de més d’un mes per intentar aconseguir, mitjançant la mobilització, la resta de les reivindicacions que tots els sindicats vam qualificar d’assumibles, urgents i de mínims en el seu conjunt.

La signatura dels sindicats és un vist i plau a allò que s’ha aconseguit lluitant i també és un vist-i-plau a allò que no s’ha aconseguit. Especialment preocupant és que l’acord no diu res de la baixada de ràtios ni a secundària ni a primària i, per tant, deixa oberta la possibilitat de nous tancaments de grups públics, justament quan estem a punt d’entrar en el procés de matriculació.

Seguim revertint les retallades… lluitant!

Des de CGT vam decidir, en Assemblea Oberta, desconvocar la vaga del 9 de febrer considerant que tornàvem a convocar-la sols i que, en aquest nou context, cal tornar a debatre als centres sobre com seguim lluitant contra aquests pressupostos i contra totes les retallades que encara patim incloent, als debats, la possibilitat de tornar a convocar vaga/gues durant el que queda de tràmit o més enllà d’aquest… i també amb noves propostes de mobilitzacions amb altres organitzacions i col·lectius.
Per tal que les millores aconseguides en aquest procés suposin l’inici de la reversió de totes les retallades que encara patim, creiem que hem de fer servir els mateixos elements que aquests darrers mesos: debats als centres i mobilitzacions contundents que incloguin la vaga i que tinguin perspectives de continuïtat.

També caldrà que exigim a la resta de sindicats que prioritzin les assemblees de treballadores per sobre dels despatxos i les meses de negociació a l’hora de convocar i desconvocar mobilitzacions i vagues.

Des de CGT us encoratgem a totes i a tots a fer assemblees als vostres centres (hi podem venir si així ens ho comuniqueu) i a participar activament en les mobilitzacions que de ben segur proposarem properament.


Hem començat a revertir les retallades lluitant!
Hem de seguir revertint les retallades lluitant!

Revertim retallades lluitant! Revertim les retallades lluitant! (b/n)