Sentència T. Constitucional favorable a que centres privats que segreguen l’alumnat per raó de sexe, continuïn essent  finançats

sentencia_tc.pdfPublicat en el BOE  12-1-16, el TC desestima recurs d’inconstitucionalitat presentat per la Junta d’ Andalusia en relació a la llei de PGE de 2013 i les subvencions concedides a una desena de centres d’aquesta comunitat.
La sentencia determina:

“Lo establecido en este artículo será plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados incluidos los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo, y ello, con independencia del modelo de agrupamiento de alumnos que realicen los centros docentes en el ejercicio de sus competencias.”

D’aquesta manera el TC per contra, dóna la raó a causes impulsades per patronals, associacions de mares i pares d’alumnes i la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). I defensa a més la constitucionalitat amb  l’entrada en vigor de la LOMCE, que modifica l’article 84.3 de la LOE i per tant blinda les subvencions públiques a aquests tipus de centres.

CGT:

  • No volem una escola pública que eduqui en la fe, en les veritats úniques
  • i en el dogma, sinó en la raó i la llibertat.
  • No volem una escola pública adoctrinadora de consciències, sinó una
  • escola on es fomenti el lliure pensament i els valors democràtics.
  • Volem una escola viva, compensadora, diversa, sense culpes ni pecats, sense por als inferns.
  • Volem una escola laica que obri les seves portes a tots i totes sense distinció de sexe, credo o ètnia.