Instruccions borsa personal docent (DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS I DEL BAREM I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS MÈRITS)

instruccions_borsa_personal_docent_2016_b.pdfInformació sobre la DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS I DEL BAREM I DOCUMENTS JUSTIFICATIUS DELS MÈRITS que estableix la normativa d’accés a la borsa de personal docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, modificada per la Resolució ENS/3050/2015, de 22 de desembre)