Serveis mínims per la vaga del 9

Resum dels serveis mínims:

Per a tots els centres: un membre de l’equip directiu i un auxilar administratiu o subaltern.

Per a Llars d’infants: 1/3 de la plantilla.

Centres d’infantil i primària: 1 docent per cada 4 unitats.

Serveis de menjador: 1/3 del personal.

Us recordem que per garantir el dret a la vaga els serveis mínims els han de fer el personal que no vol fer la vaga.

* Document amb els serveis mínims