RESOLUCIÓ EMO/923/2013, de 22 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col·lectiu autonòmic de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment amb fons públics, per als anys 2010-2014 (codi de conveni núm. 79000575011994).