Serveis Mínims per la Vaga General Feminista

edicte_vaga_8_de_marcIp_serveis_minims.pdfServeis Mínims pels Centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants:

  • Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.
  • A més del personal esmentat:
  • Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules.
  • Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules.
  • Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal. Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.