Seuguim lluitant pels serveis públics

Malgrat l’esmena parcial de darrera hora de l’article 19:
Seguim lluitant pels Serveis Públics i pels drets de tots els treballadors/es que els presten
Companys i companyes,
Tot justament ahir una esmena pactada a darrera hora entre PSOE i PP (segons informen diversos mitjans) i aprovada per la majoria del Congrés dels Diputats sembla haver suprimit la limitació a tres anys dels nomenaments de personal interí. Tot sembla indicar que la prohibició d’establir nomenaments per vacants estructurals es manté, igual que la resta de mesures restrictives de l’ocupació pública. Tant aviat com aconseguim el redactat final de la llei pel que fa al Títol III (Despeses de personal) us informarem.
La contundència de l’amenaça d’acomiadaments d’interins amb nomenament temporal era tal que l’Ajuntament ha iniciat processos accelerats de declaració del caràcter estructural de moltíssims llocs ocupats per interins per evitar el seu cessament en cascada. Val a dir que d’acord amb la jurisprudència qualsevol interí que ha estat treballant més de tres anys a la mateixa Administració ha de ser considerat un interí estructural, de manera que esperem que ara l’Ajuntament no freni o descarti culminar aquest procés de reconeixement massiu de consolidació de llocs que ha endegat. I esperem també que aquestes noves vacants que reconeix les inclogui a la propera Oferta Pública d’Ocupació, tal com estableix l’EBEP.
Una forta mobilització i pressió des de les xarxes socials i convocatòries de mobilització en contra convocades per tot l’Estat (sobretot per la CGT) van disparar totes les alarmes i els mateixos partits que no van considerar necessari esmenar aquest punt a la comissió de pressupostos s’han afanyat a fer-ho en el tràmit definitiu. És un èxit i un alleujament, però la restricció global a l’ocupació es manté i continua sent voluntat del govern de l’Estat forçar l’aprovació i convocatòria d’un número global de places d’Oferta Pública inferior al nombre d’interins actuals, cosa que juntament amb la limitació al 8% de la taxa d’interinitat manté la perspectiva global on era. Hem aturat el cop immediat, però l’amenaça a mig termini es manté i no ho hem de tolerar.
És per això la convocatòria del dia 7 és encara més necessària, perquè amb la lluita al carrer hem de recordar que els serveis públics no són un negoci de corruptes i que els treballadors i treballadores d’aquests serveis mereixen el respecte als seus drets laborals que les administracions els hi estan negant.

SEGUIM TOTS I TOTES JUNTES FINS AL FINAL

#LluitemPelsServeisPúblics
#LluitaInterinaLluitaDeTotes
#NoPGE

Us esperem a tots i a totes el dia 7 de juny a les 18h davant la Delegació del Govern!