Tramitar la prestació d’atur al CEB

Qui ho pot demanar:

  • Personal laboral temporal
  • Personal interí substitut

un cop hagin finalitzat el nomenament.

Sol·licitud

Podeu sol·licitar el certificat per correu electrònic a rhgestioeconomica.ceb@gencat.cat, o per escrit a l’oficina d’Atenció i Registre del Consorci d’Educació, informant de les següents dades:

  • Nom i cognoms, NIF, administració d’origen, nom del centre de l’últim nomenament i la data de finalització de contracte.

68_atur__20130327_form_reader.pdfDocument de sol·licitud atur

Observacions:

  • No es tramitarà d’ofici la documentació per demanar la prestació d’atur.

Per tant, les persones interessades ho hauran de sol.licitar a l’Oficina d’Atenció i Registre o per correu electrònic, un cop hagin finalitzat el nomenament.

  • Des del mes d’octubre de 2010, el certificat d’empresa per tramitar la prestació d’atur es lliura telemàticament a l’Oficina de l’OTG, en un termini aproximat d’una setmana; no s’ha de passar a recollir pel Consorci d’Educació de Barcelona.

Recordeu que heu de gaudir les vacances abans de demanar per tramitar la prestació de l’atur.