Signa contra les retallades de la Generalitat

Llegeix l‘Esquerda on expliquem la situació i l’inici d’accions legals contra la Generalitat per part de CGT, així com la campanya que encetem

I signa a la recollida de signatures que presentarem al Departament, els grups parlamentaris i el Síndic de Greujes.