Sobre els nomenaments telemàtics

No hi ha cap entrada que mostri l’oferta inicial de substitucions.

– Només és oberta a qualsevol persona (i per això ho tenen linkat alguns sindicats) la Llista general del resultat de l’adjudicació . (amb noms, cognoms,.. i DNI dels substituts/es)

– La resta de consultes son individualitzades per a cada substitut amb la seva identificació personal.

S’adjunten les resolucions on s’expliquen: la gestió de la borsa d’interins (signada per tots els sindicats) i l’afegit posterior que van fer al juliol sobre el procediment telemàtic. Com a CGT ja ens vam posicionar en contra.