Sobre la reunió mantinguda amb el Conseller Bargalló

entrevista_bargallo.pdfDes de CGT Ensenyament informem d’algunes de les qüestions tractades a la reunió mantinguda l’11 de juliol amb el nou Conseller del Departament d’Ensenyament, Josep Bargalló i expressem algunes consideracions sobre diferents punts del seu contingut:

S’ha tractat el tema dels concerts educatius començant pel cas de l’Escola Viaró, centre de l’Opus Dei que, arran de la denúncia que el nostre sindicat va presentar a la Inspecció de Treball, ha estat sancionat per dues infraccions molt greus en les polítiques de contractació: una discriminació directa per raó de sexe en relació a l’accés al treball remunerat i la vulneració el dret d’igualtat de la dona en quant a la promoció professional. També hem tramès al Conseller proves que evidencien la pràctica per part d’aquest centre d’una discriminació per raó de religió en l’admissió de l’alumnat en demanar el curs passat la certificació de fe baptismal com a requisit per a la matriculació.

CGT Ensenyament hem expressat que aquests greus incompliments de les condicions que autoritzen els concerts educatius exigeixen una actuació contundent del Departament que fins ara no s’ha produït. En resposta a les nostres demandes, el Conseller s’ha compromès a donar resposta als requeriments del Síndic de Greuges sobre el cas Viaró, a establir requisits més concrets a complir pels centres concertats i a dur a terme una fiscalització més exhaustiva del compliment d’aquests.

Des de CGT Ensenyament hem tornat a demanar la supressió immediata del concert del que gaudeix aquest centre i també dels de la resta de centres religiosos i que segreguen per sexe. Hem expressat al Conseller que, encara que centres de l’Opus Dei o altres entitats religioses comencin a contractar dones o a fer grups mixtos, seguirem exigint la supressió dels concerts que reben atès el seu caràcter religiós (incompatible en essència amb la coeducació), elitista i intrínsecament segregador, i també des de la vessant econòmica i de la necessitat de priorització de l’escola pública. Des de l’administració s’anuncia l’aprovació imminent d’un nou decret d’admissió de l’alumnat per intentar reduir algunes situacions de discriminació que se’n deriven del procés actual. Des del sindicat ho valorem positivament però alhora del tot insuficient tenint en compte les dades de segregació escolar de Catalunya alertades des del 2008 pel Síndic de Greuges.

En relació amb les retallades pendents, hem constatat que el proper curs no s’aplicaran els acords sobre la reducció de la segona hora lectiva del professorat ni el retorn al caràcter lectiu de la reducció de dues hores al personal major de 55 anys que van comportar una desconvocatòria de vaga per part dels sindicats signants. El Conseller Bargalló ha explicat que es mirarà de buscar el consens sobre quines mesures aplicar a partir de l’increment que hi pugui haver per a l’àmbit d’Ensenyament als propers pressupostos.

Des de CGT Ensenyament li hem recordat que les mesures acordades s’havien d’aplicar el proper curs i que no ens serviran com a úniques millores als propers pressupostos ateses totes les greus retallades que encara patim a l’ensenyament públic. En aquest sentit, li hem recordat que la inversió actual en educació està al voltant del 3% del PIB quan la mitjana europea supera el 5% i la pròpia LEC parla d’invertir un mínim del 6% a partir del 2018, és a dir, que per complir allò que diu la seva pròpia llei els pressupostos s’haurien de duplicar. Tenint en compte que si es destinés a educació l’esmentat 6% i es prioritzés l’educació pública per sobre de la privada probablement es revertirien totes les retallades i permetria avançar cap a noves millores estructurals, exigim al Govern de la Generalitat, del qual forma part el Conseller d’Ensenyament, un salt qualitatiu en la inversió en educació als propers pressupostos i no només per a l’aplicació de les mesures compromeses i que ja haurien d’estar en vigor, sinó per satisfer moltes altres reivindicacions com les substitucions de tot el personal (docent i PAS) des del primer dia, la reducció global i significativa de les ràtios, la creació dels grups i centres públics necessaris en condicions dignes enlloc d’en barracots, l’augment de personal de suport, l’increment de la partida assignada a les despeses de funcionament que reben els centres i del finançament per a la formació, el pagament íntegre de les vacances al personal interí i substitut o el retorn de les pagues pendents i de la resta de drets laborals perduts, entre d’altres.

També hem denunciat les greus situacions que està generant l’aplicació del Decret de Plantilles i direccions i hem reiterat la necessitat d’aturar el seu desplegament per tal revertir la pèrdua de democràcia als centres, i li hem demanat un canvi clar del model d’accés a la funció pública que prioritzi l’experiència docent i garanteixi l’estabilització del personal interí.

Apreciem, en comparació amb les anteriors conselleres, un canvi positiu però que de moment ho és només en l’àmbit discursiu. Restem a l’espera que les paraules vinguin acompanyades de fets i millores concretes i suficients ben aviat, malgrat ho posem en dubte ja que, una vegada més, de les converses no se n’ha desprès una clara intenció per part del govern d’obrir l’única via que podria aportar portar millores substancials a l’escola pública, que és l’augment de la partida pressupostària que s’hi destina.

Tal i com li hem expressat al propi Conseller, si des de CGT Ensenyament no apreciem un salt qualitatiu en la reversió de les retallades pendents i en la priorització de l’escola pública als propers pressupostos, impulsarem mobilitzacions amb convocatòria/es de vaga/ues com ja ho vam fer als anteriors. En aquest sentit, esperem que la resta de sindicats, a la llum de l’experiència dels anteriors pressupostos, enlloc de signar de forma precipitada acords ambigus i insuficients, pressionin amb nosaltres fins el final per tal d’assolir millores significatives per a la qualitat de l’educació pública i en les nostres condicions laborals.

CGT Ensenyament, 11 de juliol de 2018