Sobre l’escletxa digital de l’alumnat

Escletxa digital

Des de CGT Ensenyament reclamem al Departament que es posin els mitjans necessaris per poder teletreballar en condicions, per això hem fet reclamació al Departament.

A CGT Ensenyament hem rebut vàries denúncies per part del professorat sobre la manca de recursos de molts alumnes que els impedeix seguir el tercer trimestre de manera telemàtica tal i com s’estableix en les últimes instruccions del Departament d’Educació.

Quaranta-cinc dies després de donar instruccions sobre el repartiment de material tecnològic, molt de l’alumnat no ha rebut res, per tant no pot fer el seguiment de les activitats proposades per ser avaluades. S’incrementa, d’aquesta manera i a través de l’escletxa digital, la segregació escolar.

A més, alguns Ajuntaments que volien i podien encarregar-se de repartir el material de les escoles no ho han pogut fer davant la negativa del Departament a donar la informació de les necessitats detectades per poder bastir l’alumnat amb el material necessari per seguir el curs.

Ens han fet arribar informació sobre la possibilitat que el Departament d’Educació ha contractat una empresa privada per centralitzar tot el material que s’ha inventariat als centres educatius i fer la pertinent distribució a la resta dels centres que el necessiten.

A través d’algunes direccions i Ajuntaments ens ha arribat la informació que s’ha signat un conveni amb Telefònica per la distribució d’aparells de connexió a internet i la contractació de paquets de dades per a tot l’alumnat durant la COVID-19.

Sol·licitem:

  • Que tot l’alumnat dels centres públics de Catalunya tinguin a la seva disposició el material necessari per poder seguir el curs des de casa.
  • Que ens envieu el nombre d’alumnat afectat per la manca de recursos i el nombre d’alumnes que a data d’avui encara no els han rebut.
  • Saber si s’ha contractat els serveis d’alguna empresa externa per centralitzar i distribuir els aparells electrònics. Si és així, volem saber sota quins criteris de contractació.
  • Informació sobre el procediment i els criteris establerts per fer la distribució del material.
  • Justificació dels criteris pels quals s’ha concedit la licitació a Telefònica i alters empreses externes..
  • Conèixer les condicions del contracte signat durant la COVID-19 amb Telefònica o qualsevol altra empresa externa, i que ens feu arribar una còpia..

Federació de CGT Ensenyament

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *