Suport a la reivindciació del CFA Alarona de Mataró

“Educació Per a Tots” (EPT) va ser el crit de l’UNESCO en la Declaració Mundial de Jomtien (1990). I aquesta declaració feia referència a una educació capaç de satisfer les necessitats bàsiques d’aprenentatge de TOTS al llarg de tota la vida.

Del Fòrum Mundial de l’Educació (Dakar, 2000) va sorgir el programa de La Dècada de l’Alfabetització de Nacions Unides (2003 – 2012) on la comunitat internacional es va comprometre amb la tasca de “Alfabetització Per a Tots” sota el slogan “Alfabetització com a llibertat”

Novembre, 2007. Mataró. Escola d’Adults Alarona:
• 179 alumnes matriculats

• 205 persones en llista d’espera.

Aquestes 205 persones excloses per al curs 2007/08, volen aprendre una llengua com a vehicle de comunicació i participació en una societat i una cultura que no és la seva, una llengua necessària per aconseguir els seus objectius de treball.

D’aquestes 205 persones, la meitat són emigrants analfabets en la seva llengua materna.

Ells estan fent la seva feina, la feina que les empreses i la societat catalana necessita. L’Administració educativa ha de fer també la seva feina i si “La Educació és un dret”, tal com va acceptar i reconèixer en documents públics signats al costat de sindicats i altres organitzacions, en Mataró te un dèficit important en “Educació Per a Tots”.

Hem d’entendre que encara persisteix aquella ideologia de “el treballador, quan mes analfabet millor”? Realment, penso que no; que el SXXI, el segle del Coneixement ja ha superat això. Però el slogan de les Nacions Unides “Alfabetització com a llibertat” no ha de ser precisament un anunci comercial per a vendre la “progressia” dels governs.

Educació per a tots, alfabetització com a llibertat, educació com a dret, implica posar els recursos necessaris per atendre a totes las persones que demanen educació.

A la Escola d’Adults Alarona (205 persones en llista d’espera) està clar que necessitem més mestres i més aules. Nou edifici i mes mestres per al curs 2010 – 2011 diu l’Administració. És això una resposta coherent amb les necessitats actuals? Nosaltres no l’acceptem així.

Aquestes 205 vegades que hem dit “No hi ha places!” hem negat que la educació sigui un dret.

Mataró 15 de novembre de 2007

Us animeme a conèixer la informació de la situació del centre i la manca de places per immigrants.

Igualment que us adheriu a la reinvidicació signant la proposta de suport adjunta. enviant-la per e-mail al Conseller d’Educació: conseller.educacio@gencat.net.
Amb còpia a: mesa.adults@gmail.com