Suport a les persones LGTBI en els centres educatius

Manifestació per l’alliberament sexual i de gènere (26 de juny de 2021)
Fotografia de Josep Losada

Des del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’han engegat una sèrie de mesures per a donar a conèixer la realitat LGTBI a les aules i per a defensar les persones del col·lectiu. Sovint ens trobem que aquestes no són suficients i que, sobretot, s’acaben reduint a l’alumnat, com si no hi hagués membres del col·lectiu LTGBI a la resta de la comunitat educativa (docents, PAS, famílies…).

Per aquest motiu, des de la CGT Gènere Ensenyament de Catalunya, creiem que és important fer més passes endavant en aquest sentit i que hi hagi una preocupació real per a difondre el coneixement d’aquestes realitats i per a protegir els drets de les persones del col·lectiu. Per això proposem una sèrie d’accions que haurien de comptar amb la participació d’organitzacions LTGBI i sindicats en el seu disseny i revisió al llarg del temps, entenent que és un aspecte que afecta els dos camps. 

  • Creació de protocols d’acompanyament i de suport en cas de discriminacions a persones LTGBI que treballen en un centre educatiu. També en el cas de membres de les famílies/persones tutores de menors que ho sol·licitin.

Aquests protocols haurien de ser específics per a cada realitat (lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, asexuals i altres dissidències de gènere) tot i que incloent, òbviament, una visió general del col·lectiu. 

  • En el cas de les persones trans, en el centre educatiu s’ha de facilitar el tractament amb el seu nom real i no amb el necrònim (nom atorgat per les famílies quan va néixer) i el tractament amb els pronoms que aquesta persona sol·liciti tot i no tenir el DNI canviat. 

També, fer que anar al lavabo deixi de ser un mal tràngol per a les persones trans. Això es podria aconseguir de diferents maneres segons el que es cregui convenient a cada centre: per exemple, fer que tots els lavabos siguin accessibles per a tots els gèneres (eliminant la binarietat actual) o creant un tercer lavabo transinclusiu. S’ha de recordar l’existència de les persones no binàries que poden no estar a gust en cap de les dues opcions que suposa tenir lavabos binaris. Mentre aquest canvi no es porta a terme, s’ha d’assegurar que les persones trans puguin anar al lavabo que escullin lliurement sense por a represàlies. 

Respecte al Departament d’Educació, aquest ha de facilitar els tràmits necessaris per al canvi de nom i gènere de les persones trans en les seves dades laborals (també amb la creació d’un nou correu xtec), agilitzant-ne el procés, tot i no tenir el DNI canviat (amb el certificat “faig constar” atorgat per la Xarxa SAI LGBTI de la Generalitat n’hi hauria d’haver prou). Cada dia que una persona trans no té les seves dades canviades és un dia de patiment més. 

També, el Departament d’Educació i el Departament de Recerca i Universitats haurien d’assegurar la reducció de temps en els tràmits per a canviar el nom a tots els títols educatius ja expedits, i garantir-ne la gratuïtat, ja que sovint ens trobem que, sobretot a les universitats, intenten obtenir un rèdit econòmic d’aquest procés. 

  • Realització de formacions docents obligatòries a tots els equips docents sobre la realitat LTGBI i les particularitats de cada dissidència de gènere. El professorat ha de ser conscient d’aquesta realitat i ha de tenir les eines per al seu bon acompanyament i defensa de l’alumnat en cas de discriminació. 
  • Implementació de formacions obligatòries a la resta de persones que treballen en un centre educatiu (PAS…) i opcionals per a famílies sobre la realitat LTGBI i les particularitats de cada dissidència de gènere. El respecte cap al col·lectiu LTGBI ha d’incloure a tota la comunitat educativa. 
  • Portada a terme de tallers educatius a les aules sobre la realitat LTGBI i les particularitats de cada dissidència de gènere. L’estudiantat ha de saber més sobre aquest afer i fomentar un clima de bona convivència i respecte dins de l’aula. S’ha d’evitar el sorgiment d’actituds ltgbifòbiques a les aules, un problema que encara vivim avui en dia.  
  • Garantiment d’un suport real per a la implementació de la coeducació a les aules. És a dir, per educar en el respecte a tota mena de diversitat, per aconseguir transmetre uns valors feministes, a favor dels drets de les persones LTGBI, antiracistes, i en definitiva, valorar positivament la diversitat de l’existència humana. Necessitem més recursos (econòmics i educatius) i que pugui ser una tasca portada a terme contínuament al llarg de tota l’escolarització i l’educació en general. 

En definitiva, des de la CGT Gènere Ensenyament  de Catalunya, volem que els centres educatius siguin espais segurs per al col·lectiu LTGBI, on les persones que hi formin part puguin estar a gust, sentir-se compreses i que se’ls hi dona suport quan calgui. Volem un món millor, més lliure i més just. 

Àuria Soriano

CGT Gènere Ensenyament