“SUSTO O MUERTE” COMUNICAT DE LA CGT RESPECTE POSSIBLE CANVI DE CATEGORIA DE LES EDUCADORES BRESSOL.

El passat dimarts 29 d’octubre de 2019 els sindicats CCOO i UGT van celebrar una assemblea a l’IMEB on van comunicar els suposats plans de l’administració respecte el canvi de categoria de les educadores bressol. Allà van anunciar que l’administració donaria dues opcions, o bé fer dues categories a través de dues convocatòries d’oposició (A2 i C1), o bé que totes les treballadores a partir de les noves oposicions siguin classificades com C1. Es dir:SUSTO O MUERTE”.

Davant aquesta informació volem manifestar diverses qüestions:
1.    No entenem d’on surt aquesta informació atès que van assegurar que no havien tingut cap reunió. Pel que fa a la CGT, no ens han convocat a res i denunciem el ninguneig per part de l’administració, tot i que som a  a la mesa general de negociació després dels nostres bons resultats a  les eleccions sindicals. 
2.    La CGT no avalarem cap baixada de categoria de les educadores bressol, han de conservar la categoria A2 i les properes oposicions han de contemplar les mateixes condicions respecte les titulacions d’accés i la categoria professional que les del 2009, atès que no hi ha hagut cap canvi substancial des de llavors a la normativa (TREBEP, disposició transitòria tercera on es fa constar que el grup B passa a subgrup A2 a totes les administracions, decret 282/2006 que regula la titulació de la nostra professió i la LOMCE). Si ens fixem en l’anterior convocatòria on per A2 ja s’exigia el grau universitari, es va especificar que s’atenien a la LOE per demanar grau universitari o tècnica superior d’educació infantil.
3.    En cap cas acceptarem una classificació de C1, atès que aquesta categoria correspon a una titulació de grau mitjà. La titulació de cicle formatiu de grau superior equival a la categoria B, inexistent pel funcionariat de l’Ajuntament.
4.    Si es volgués fer cap modificació de les categories d’escola bressol, s’hauria de fer a través d’una bona RLT (relació de llocs de treball), on es definissin funcions diferents per a cada categoria. No a través d’unes oposicions, d’amagat i sense cap negociació. I sempre que  la RLT s’avingui a normativa estatal. Les educadores de bressol apareixen als annexos de la RLT “provisional” aprovada en 2018 com a categoria A2. No es poden modificar categories professionals sense modificar la RLT.
5.    La CGT estem en contra de la doble escala salarial: mateixa feina, mateix salari, mateixa categoria. Baixar la categoria a C1, tot i que es digui que no variarà el sou, a la llarga aquest pot acabar baixant atès que si no el baixen de bones a primeres serà per un pacte pel que fa als complements, que sempre es pot revocar; aleshores, el que prevaldrà serà el sou base assignat per llei a la categoria C1 amb el que comporta també en quant a cotització. A més, en quant a mobilitat a altres ens de l’Ajuntament sortiríem perdent irrevocablement.
6.    La CGT proposem que a les properes oposicions es mantigui la categoria A2 com fins ara, atès que el marc legal continua sent el mateix; incentivant posteriorment, si hi escau, que les educadores amb el títol d’FP obtinguin el grau per tal de tenir una plantilla millor formada. Les oposicions han de sortir però no a qualsevol preu, l’objectiu ha de ser mantenir o millorar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors, mai empitjorar-les.
Ara mateix estem pendents d’una convocatòria de reunió amb gerència de l’IMEB que sembla que serà el proper 12 de novembre, on traslladarem el nostre posicionament al respecte, entre d’altres qüestions.
No descartem la necessitat de plantejar mobilitzacions per aquest tema i d’altres que ens ocupen i preocupen com el complement d’experiència discriminatori, el complement de direcció ridícul, el complement d’atenció directa més baix que en altres especialitats o les traves per la conciliació familiar.
Per això convoquem una assemblea el 12 de novembre a les 18h a l’IMEB on convidem de bon grat les companyes de la resta de sindicats per lluitar juntes contra aquests greuges.