Aules ventilades i temperatures mínimes

Què hem de fer en cas d’incompliment de la normativa de temperatures. Com reclamar Tot just…

Orientacions sobre ventilació en els centres educatius: que corri l’aire

Tornen a publicar unes recomanacions sense consultar al professorat ni als sindicats ni al Comitès de…

Coordinadores i coordinadors de riscos laborals al centre. Allò que el departament no t’explicarà

esquerda_coodinacio_de_riscos.pdfQuines són les seves funcions? Què implica? Quina és l’estructura del Servei de Prevenció de Riscos…

Mesures d’actuació davant les temperatures elevades

El Departament d’Ensenyament ha publicat aquest document que té com a finalitat donar a conèixer als…

Les altes temperatures als centres educatius a Inspecció de Treball

Portem més de deu dies del mes de juny amb altes temperatures que depassen àmpliament les…

Requisits mínims (instal·lacions, ràtios, …) centres educatius

boe-a-2010-4132-c.pdfReal Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de…