Mesures d’actuació davant les temperatures elevades

El Departament d’Ensenyament ha publicat aquest document que té com a finalitat donar a conèixer als treballadors i treballadores del Departament d’Ensenyament les mesures preventives que es recomanen prendre en els centres educatius durant la jornada laboral i en cas de temperatures elevades. S’hi proposen mesures generals, tant a l’interior com a l’exterior dels edificis educatius, mesures organitzatives i actuacions en cas d’emergència.

Més informació: