[Permís] Maternitat biològica

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o…

[Permís] Lactància

Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de…

[Excedència] Per tenir cura d’un fill

NORMATIVA:• Art. 4 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de…

[Permís] Maternitat per adopció o acolliment

Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat…

Tramitació reducció de jornada (resum)

A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i,…

Prestacions de l’atur durant la maternitat /paternitat

Si el nomenament acaba durant la maternitat / paternitat es continua percebent la prestació econòmica fins…