Prestacions de l’atur durant la maternitat /paternitat

Si el nomenament acaba durant la maternitat / paternitat es continua percebent la prestació econòmica fins l’acabament del permís. Després hi ha un termini de 15 dies per sol•licitar la prestació o el subsidi d’atur.

La prestació per maternitat o paternitat és abonada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

– Subsidi d’atur i maternitat / paternitat:

Si amb el subsidi d’atur es produeix la maternitat o la paternitat, es continua cobrant el subsidi sense que en variï l’import o la durada.

S’ha de lliurar a l’oficina d’ocupació l’informe mèdic de la seguretat social perquè el SEPE suspengui la demanda d’ocupació.

image_pdfimage_print