Llicència ​​​per estudis (s​ense retribució)

Aquesta llicència és per a funcionaris. S’ha de sol·licitar abans del 30 de juny anterior al…

Llicència per assumptes propis

Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí. Durada: Fins a 6 mesos cada…

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE. A622.pdfSol·licitud de llicència, documentació i normativa –…

Subsidi per incapacitat temporal [MUFACE]

El subsidi d’incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració…

Reincorporació progressiva per motiu de malalties oncològiques o d’especial gravetat

Instrucció 6/2019, de 8 de novembre, sobre les mesures de reincorporació progressiva al lloc de treball…