CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució reguladora de la fase de pràctiques

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució ENS/2395/2017, de 10 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques…

[Oposicions 17] Fase de pràctiques

RESOLUCIÓ ENS/2395/2017, de 10 d’octubre, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució…

Oposicions 17. Llista d’aspirants seleccionats

Del 20 de juliol al 8 d’agost de 2017 presentació de la documentació (base 8.1 de…

Oposicions 17. Has aprovat el procés selectiu? Documentació a presentar i terminis

Del 20 de juliol al 8 d’agost de 2017 presentació de la documentació (base 8.1 de…

Borsa de treball de personal docent: accés dels aspirants aprovats no seleccionats a les oposicions

Termini de presentació de documents: del 10 al 21 de juliol. Assignació de número d’ordre. Les…

[Oposicions 2017] Tauler de l’aspirant i seus

Consulta de resultats, convocatòries i anuncis dels tribunals. Tauler de l’aspirant Seus dels tribunals Per a…

[Oposicions 2017] Criteris de correcció

Criteris de correcció oposicions 2017. Cos de professors d’ensenyament secundari. Cos de professors tècnics de formació…

Accés al cos d’inspectors d’educació

El Departament d’Ensenyament publica una convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació…

Nomenament tribunals oposicions

RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de…

Oposicions 16-17. Publicada la llista de persones admeses i excloses

Ja podeu consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de les Oposicions 16-17. Reclamacions fins…

Procediment selectiu [Oposicions 2017]

Document realitzat a partir del decret del Concurs Oposició facilitat pel Departament i el Real Decreto…

Accés a un cos superior [Oposicions 2017]

Poden participar en aquest procediment selectiu, els i les funcionàries dels cossos i escales docents classificats…

Temaris vigents oposicions 2017

Informació original extreta de la pàgina del Departament d’Ensenyament Cos de professors d’ensenyament secundari Administració d’Empreses.…

Barem Mèrits Oposicions 2017

Barem mèrits Oposicions 2017 – Mèrits Annex 2: Barem per al procediment d'ingrés lliure. Màxim 10…

[Fins el 24 d’octubre] Inscripció a les oposicions 16-17

Termini de presentació de sol·licituds: del 5 al 24 d’octubre de 2016 Publicació de la llista…

Convocatòria oposicions 16-17

El Departament d’Ensenyament ha publicat una convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a…

Requisits per presentar-se a les oposicions

Requisits generals Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea…