Bases per a l’actualització i modificació de les dades de la borsa de treball per al curs 16-17

Canvi de dades, confirmació de permenència i reclamacions al nº d’ordre. Del 2 al 14 de…

El servei d’assessorament de la FP

El departament d’ensenyament continua desplegant la “nova llei de FP” deteriorant la qualitat de la formació…

Contractació de professorat especialista (FP)

DECRET 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat…

Adjudicacions d’estiu 2016-2017

Aquesta convocatòria estableix el procediment per ocupar vacants amb caràcter provisional a les escoles, centres d’educació…

Criteris i procediments per la confecció de plantilles 2016-2017

Resolucions de 27 de juny, de criteris i procediment per a la confecció de plantilles. Plantilles…

Tot sobre les adjudicacions d’estiu

Plantilles de personal docent per al curs 2015-2016

RESOLUCIÓ ENS/2684/2015, de 19 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels…

RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents

L’article 117.2.f) de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix que correspon a la…