Criteris i procediments per la confecció de plantilles 2016-2017

Resolucions de 27 de juny, de criteris i procediment per a la confecció de plantilles.

Plantilles escolesResolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.

Plantilles institutsResolució de 27 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.