e-VALISA

La valisa electrònica (eValisa) és un servei que permet enviar i registrar documents en format electrònic,…

Reconeixement d’activitats de formació permanent per al professorat

Les institucions o entitats no universitàries vinculades al món de l’educació poden dur a terme activitats…

Comunicació de manifestacions o concentracions

La realització de reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic s’ha de comunicar prèviament per…

[COVID] Revisions (aclaracions) al Protocol de gestió de casos

​​S’han incorporat noves modificacions en el Protocol de casos Covid-19 als centres educatius​. Nou document d’aclaracions…