Taules retributives del personal docent 2021

Taules retributives del personal docent no universitari del Departament d’Educació relatives a l’any 2021: