Temaris d’oposicions primària, secundària, fp i ed. Infantil

Els temaris sobre oposicions i sobre proves pràctiques

Temaris desenvolupats:
https://www.oposinet.com/  (temaris de les passades desenvolupats)
Per passar els temaris en pdf:
https://www.printfriendly.com/ 
Per passar els temaris a word: