Retorn de les pagues extres

El 2019, els treballadors de la Generalitat percebran el 40% de la paga del 2013.

S’abonarà la totalitat de les pagues pendents en 4 anys.

El Govern de la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública han arribat a un acord per al retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 dels treballadors i treballadores públics.

L’acord preveu fer efectiu el pagament de les pagues pendents en els terminis següents:

  • Any 2019. 40% de la paga corresponent a l’any 2013 que s’abonarà en 2 terminis:
  • un 10% durant el primer trimestre del 2019,
  • el 30% restant a partir de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019.
  • Any 2020. 60% de la paga corresponent a l’any 2013.
  • Any 2021. 55% de la paga corresponent a l’any 2014 i un 50% del complement de productivitat.
  • Any 2022. 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014 i el 50% restant del complement de productivitat.