Terminis per actualització de la borsa i per les adjudicacions provisionals pel curs 11-12 (nomenaments d’estiu)

BORSA DE TREBALL INTERINS

Termini per consulta i actualització de dades: 19 de maig a l’1 de juny

ADJUDICACIONS PROVISIONALS (“NOMENAMENS D’ESTIU”) CURS 2011-12

Les adjudicacions seran per un curs : fins a 31 agost de 2012

Terminis sol.licituds

Professorat funcionari de carrera i Professorat de pràctiques: del 8 al 22 de juny.

Professorat interí: del 19 de maig a l’1 de juny.

Professorat interí nomenat per primera vegada a partir d’1 de juny de 2011: del 8 al 22 de juny

Propostes de les direccions dels centres: del 23 de juny al 4 de juliol

Professorat seleccionat oposicions 2011: del 14 al 19 de juliol

Resolució provisional ( per funcionaris de carrera i pràctiques) : al voltant del 15 de juliol

Resolució definitiva ( funcionaris de carrera, pràctiques, opositors 2011, interins/es): finals del mes de juliol